Slikt det ikke skal snakkes om.

Institutt for vitenskap og internasjonal sikkerhet (Institute For Science and International Security)hevder at Israel har mange ulike transportmidler for sine atomvåpen, bl.a krysser-raketter (høy-presise raketter som flyr lavt over bakken med innebygget kart) som kan frakte atombomber.


De hevder dessuten i sin rapport at Israel har 115 bomber og ca. 660 kilo plutonium. ( Plutonium regnes som det farligste kjente grunnstoffet. Det er ekstremt giftig kjemisk sett, i tillegg til at det er radioaktivt. Det samles i benmargen og er svært kreftfremkallende. (Wikipedia). Plutonium er helt nødvendig for å lage atombomber.


David Albright er grunnleggeren av Instituttet som står bak rapporten. Han har også selv skrevet den. Dette er en ny bekreftelse på vestlige lands dobbeltmoral. Vi har boikottet Iran i en årrekke med den begrunnelsen at de var i ferd med å lage atomvåpen. Iran har benektet dette hele tiden.

I sommer inngikk Iran en avtale med 5 av verdens stormakter om bl.a. kontroll av landets atomanlegg for at en skulle være sikker på at de ikke skaffet seg slike våpen.


Israel hverken bekrefter eller benekter at de har slike våpen. Da fysikeren Vanunu avslørte Israels atomvåpenproduksjon ble han bortført fra utlandet til Israel og satt mange år i isolat. Dette regnes som tortur. Svært få politikere i vest snakket da om menneskerettighetene hans.


Mordechai Vanunu født 13. oktober 1954 i Marrakech) er en israelsk fredsaktivist og tidligere atomtekniker, som gjorde Israels utvikling og besittelse av kjernefysiske masseødeleggelsesvåpen kjent for allmennheten i 1986. Dette førte til at Vanunu samme år ble kidnappet av Israel (fra Italia), dømt til 18 års fengsel og holdt fengslet til 2004, i mange år i isolat. Han ble sluppet fri fra fengselet i 2004, men har ikke fått forlate Israel og får heller ikke snakke med utlendinger. Amnesty International har uttalt at «organisasjonen anser Mordechai Vanunu som en samvittighetsfange og krever at han blir sluppet fri umiddelbart». (Wikipedia)


Langvarig isolat er forbudt i krig, ifølge Genevekonvensjonen (regler som er ment å regulere krigføring). Det regnes som tortur. Men i Israel er det tillat og vi har aldri hørt noen protester fra den norske regjeringen. 


Vi kan være helt sikker på at den norske regjeringen ikke vil kreve økonomiske straffetiltak overfor Israel fordi landet har atomvåpen. Vi kan være helt sikker på at den norske regjeringen ikke vil kreve kontroll av Israels atomanlegg slik Norge har støttet et tilsvarende krav overfor Iran. Vi kan være helt sikker på at den norske regjeringer mener at det skal gjelde andre regler for våre venner enn for våre fiender. Vi kan være helt sikker på at det ikke skal snakkes om denne dobbeltmoralen i våre medier.


Bloggkommentarer levert av Disqus