​Spontanitet?

Noen tanker om innvandringen.

Svært mange, også jeg selv, har tenkt at strømmen av mennesker fra Midt-Østen, Afghanistan og Afrika er et spontant fenomen - altså at mange som reiser fra hjemlandene sine gjør dette på grunn av at livene blir uutholdelige av ulike grunner. Det kan være kronisk arbeidsledighet, kriger og konflikter, vedvarende fattigdom - et liv uten håp og fremtid.

Og det er nok årsaken til at mange bryter opp, fordi de opplever at det er muligheter for å få det bedre andre steder. Men den voldsomme flyktningstrømmen som startet tidlig i høst tenker jeg har en annen årsak. Den er organisert og målrettet.

Etter at disse menneskene har passert det første landet er de ikke lenger flyktninger, i beste fall asylsøkere. Da har de fått personlig trygghet, men ikke sosial eller økonomisk trygghet. Men vi fortsetter å kalle dem flyktninger helt til de kommer hit, til tross for at de har passert en rekke land hvor de skulle vært registrert før de evt. dro videre. Det ene landet etter det andre bare loser dem videre nordover.

I praksis betyr dette at hele avtaleverket som EU-bygger flyktningepolitikken sin på er oppløst, det fungerer ikke.

På VoltaireNet ligger det en artikkel som hevder at det er god grunn til å anta at dette er organisert og et ledd i en politisk virksomhet: Strategisk konstruert migrasjon som et krigsmiddel. (http://www.voltairenet.org/article189184.html).

Her hevder forfatteren av artikkelen, Leonid Savin, at dette allerede er diskutert lenge som teoretiske muligheter. Et av studiene ved «Belfer Center for Science and International Affairs» ved Harvard University (USA) har denne tittelen ««Strategic Engineered Migration as a Weapon of War».  Her stiller forfatteren, Kelly Greenhill, spørsmålene om flyktninger kan brukes som et særskilt våpen, om dette våpenet kan brukes både i krig som i fred og om hvor hensiktsmessig dette våpenet kan være? Forfatteren besvarer disse spørsmålene i hovedsak bekreftende.

Etterhvert er jeg kommet til at dette ikke bare er en spontan strøm av ulykkelige mennesker. Den er politisk styrt og blir brukt av noen i en hensikt. Det er flere grunner til at jeg tenker dette. Den ene er sammensetningen av mennesker. Når 60-70% er unge menn i arbeidsdyktig alder plutselig drar fra et sted, skjer ikke dette spontant - det må være en impuls som driver det frem. At de nekter å slå seg ned i nærmeste land forteller også at de som gruppe har et mål - de drar med en hensikt.

Jeg tror heller ikke det er tilfeldig at den tyske kansleren Merkel ønsker dem velkommen. Hun opptrer ikke selvstendig individ, men representerer viktige kapitalkrefter i Tyskland og taler på deres vegne. Jeg tenker at det er økonomiske interesser bak hennes ønsker om flere innvandrere i denne alderen. Prisen på arbeidskraft vil presses ned og særlig nå i perioder med økende arbeidsledighet. Dette gjelder naturligvis også i Norge og Sverige.

Mange, særlig yngre i vårt land, tenker at sosiale rettigheter, alle slags velferdsordninger, er kommet «rekende på en fjøl». Det er langt fra sannheten. De har aldri vært selvsagte, men er kjempet frem av fagbevegelsen og det som en gang var en politisk venstreside. Disse ordningene vil nå rammes gjennom stadig billigere arbeidskraft i store mengder. At den politiske bevisstheten om betydningen av fagorganisering er svekket, både i Norge og ikke minst blant de tilreisende, trekker i samme retning. Vi står overfor ulvetider i kapitalismens mest utvikla land i Nord-Europa. Velferdsordningene står nå på spill.

Tyrkia er medansvarlig for det som skjer. De bruker dette helt tydelig som et politisk våpen, men formålet synes jeg er uklart. Det kan være et middel til å presse EU for mer penger, som det sannsynligvis er. Det kan dessuten bidra til å lette på et stort indre trykk av flere millioner flyktninger fra krigen i Syria, en krig Tyrkia er direkte medansvarlig for. At det er et middel til å islamisere Europa er jeg mer i tvil om, men det vil jo i alle fall være en effekt av denne store tilstrømningen.

En har først forsøkt å henge skylden på Russland for den storstilte innvandringen over Storskog i Finnmark. Det er nå klart at russerne faktisk for flere år siden har foreslått en løsning for Norges politiske myndigheter som Norge ikke har brukt. De har vært så forblindet av «straffetiltak» og «isolering av Russland», at all vett og forstand også har forlatt dem.  

Der er altså nå klart at Norge med et pennestrøk har kunnet stoppe innvandringen fra Russland. 

Den såkalte «venstresiden»får nå betale politisk for sine håpløse standpunkt. Først støtter de USAs krigspolitikk. Deretter støtter de masseinnvandringen som truer vår velferd. Vanlige lønnstagere vil ikke forstå dette, mens de velstående kan sole seg i sin «humanisme». For de kan isolere seg i sine «høye boligprisete» områder hvor ingen innvandrere kan bo. 

Hadde Høyre og FrP og støttepartiene foreslått skatteøkning for høytlønte, formueskatt, gjeninnføring av arveavgift, eiendomskatt, skatt på aksjespekulasjon osv, for å dekke merutgiftene som vil følge denne innvandringen - da hadde det vært en annen sak. Men noe slikt er utenkelig.

Alle vi andre som ønsker fred, virkelig økonomisk demokrati, som vil at kapitalkreftene skal temmes og helst fjernes, som vi ha en utenrikspolitikk som tjener norske og ikke USAs interesser,  vi får finne oss i å bli stemplet som utopister, naive, konspirasjonsteoretikere (sannhetsøkere) og ekstremister.

Men de virkelige naive er alle de som faktisk tror at det ikke finnes bevisste, mektige og målrettede krefter bak det som skjer. De virkelig naive er de som ikke stiller spørsmålet om det er en hensikt eller tanke eller plan som driver utviklingen. De virkelig naive er de som tror at spontaniteten rår.

Knut Lindtner

Bloggkommentarer levert av Disqus