Statskupp

Presidenten i Portugal, Anibal Cavaco Silva, har forkastet en koalisjonsregjering som går ut fra parlamentsflertallet fordi det omfatter personer  fra venstrefløyen og dessuten noen kommunister.


«På 40 år med demokrati har ingen portugisisk regjering vært avhengig av støtte fra anti-europeiske krefter, med andre ord, krefter som har arbeidet for å oppheve Lisboa-avtalen, budsjettpakten og stabilitets- og vekst-pakten, og dessuten har krevet fjerning av pengeunionen og å forlate eurosonen - for ikke å nevne å forlate NATO», sa presidenten.


«Dette er den verst mulige tiden for radikale endringer i vårt demokrati … Etter å ha forstått at et vanskelig program vil koste betydelig offer, er det min plikt som følge av min konstitusjonelle makt, å gjøre alt som er mulig for å unngå å sende falske signaler til finansielle institusjoner, investorer og markedene», fortsatte han.

Presidenten påpekte at flertallet av velgerne ikke hadde stemt for at eurosonen skulle forlates - noe som er riktig - men han sa ikke et eneste ord om den folkelige bevegelsen som ville bryte med troikaens innstrammingspolitikk. 

Denne beslutningen, som betyr et statskupp i forhold til den portugisiske konstitusjonen, er den første institusjonelle bekreftelsen om et forbud mot at NATO-motstandere skal inn i regjeringer i EU. Det bekrefter det faktum at Gladio-prinsippet (Operasjon Gladio (lat. sverd), eller Stay Behind er blitt samlebetegnelser på de hemmelige «Stay Behind»-grupper som ble opprettet i de fleste vesteuropeiske land tidlig under den kalde krigen, fra 1948 og utover, Wikipedia, overs.) ikke døde med nedleggelsen av Sovjetunionen.

Thierry Meyssan

Knut Lindtner har oversatt artikkelen som kan leses herhttp://www.voltairenet.org/article189160.html

Bloggkommentarer levert av Disqus