Stort flertall i EU for å skrote Schengen

"Skrot Schengen!" ifølge fransk meningsmåling


Flertall i Tyskland mot migrant-avtalen


De fleste tyskere tror ikke at avtalen mellom EU og Tyskland om flyktninger er noen god ide. De tror heller ikke at den vil fungeres etter intensjonene. De fleste ser ikke på de tyrkiske lederne som tillitvekkende.


Avtalen går i korthet ut på at alle migranter som ankommer EU fra Tyrkia kan returneres. For hver syrer som returneres tar EU en ny fra Tyrkia. Tyrkia får mye penger fra EU for dette arrangementet og løfte om fremdrift i samtalene om EU-medlemskap.


Mens EU-ledelsen ser på avtalen som et fremskritt er situasjonen noe anderledes med opinionen. Ifølge en meningsmåling som ble utført av ARD-Deutschlandtrend sist tirsdag har 56% av tyskerne beskrevet avtalen som dårlig. 39% av de spurte beskriver avtalen som god. Målingen ble utført mellom 4. og 5. april.


Denne meningsmålingen avslører dessuten en betydelig skepsis overfor tanken på nærmere bånd til Tyrkia som f.eks. gjennom utsiktene til tyrkisk EU-medlemskap. Rundt 68% av tyskerne sa nei til Tyrkias ønske om medlemskap mens 27% var for det. Meningsmålingen viser at tilliten til land som Frankrike, Storbritannia, USA, Hellas og Russland var høyere enn overfor Tyrkia.


junckerahmetbey_3597399b.jpg

Skepsisen overfor den nye avtalen mellom EU og Tyrkia er økende i Tyskland


Torsdag viste en meningsmåling fra det franske IFOP et overveldende flertall blant europeere for å flytte Schengenavtalen til historisk museum og gjeninnføring av nasjonale grensekontroller. Støtten for dette var størst i Frankrike (72%). I Tyskland ville 66% ha grensekontroll, Italia 60%. Og motstanden mot EUs ekspansjonsønsker er ikke bare knyttet til et mulig Tyrkisk medlemskap, men også f.eks. overfor Ukraina, slik nylig folkeavstemningen i Nederland viste. En avstemning elitene og de store mediene alt har begravet - fordi den passer ikke inn.


Kommentar: EU er i sannhet blitt elitens prosjekt som mer og mer kommer på tvers av befolkningens ønsker. Dette skjer til tross for EU-tilhengerne har praktisk talt alle store medier i ryggen. Tydeligere kan det ikke sies hvor udemokratiske både hele dette systemet fungerer, men kanskje enda mer hvor lite mediene fungerer som et kritisk korrektiv til denne kursen.

Bloggkommentarer levert av Disqus