Straffetiltakene avsluttes

Jean-Claude Junker, EU-kommisjonens president sier nå at Europa må behandle Russland på en ordentlig måte: EU kan ikke dikteres fra Washington, sier han i en overraskende tale i Tyskland.

Dermed bekrefter han det alle oppegående lenge har skjønt, nemlig at «straffetiltakene» overfor Russland var diktert fra USAs ledelse og ikke noe EU-landene sluttet seg til av egen fri vilje i solidaritet med USA og Ukraina. At Norge sluttet seg til er heller ikke noen bombe; Norge er karakterisert av kinesere som «USAs stokk», altså et verktøy ledelsen i Washington kan bruke å slå med, når det passer dem - et land uten egen fri vilje.

Det er nå avgjørende for EU å forbedre relasjonene til Russland, sa Junker i den sydtyske byen Passau. «Vi må anstrenge oss for å få til et praktisk forhold til Russland. Det er ikke sexy, men det må gjøres. Vi kan ikke holde på slik», sa han.

Hvis vi ser bort fra ordene, er det som nå skje et fullstendig tilbaketog. Russland har ikke gitt en millimeter, tvert imot. De er nå tungt inne i Syriakrigen og demonstrerer med all tydelighet at de ikke lenger sitter passivt og venter på initiativ fra USA eller EU. De er blitt en helt annen global deltager og EU sliter med å holde hele unionen samlet under trykket fra alle flyktningene som kommer, delvis som følge av alle NATO-krigene EU har støttet og deltatt i.

Tyrkia er ikke fornøyd med det økonomiske tilbudet fra EU for å holde tilbake flyktningstrømmen og truer med å slippe flere inn i Unionen, mens Unionen faller fra hverandre som følge av de hundretusener som er på marsj.

Skal en stat fungere må den ha kontroll over grense og innbyggere. Det samme gjelder for en union. Men nå faller alle regulerende avtaler om grenser sammen i EU og flyktningene drar der de får de beste betingelsene - selvsagt.

Spørsmålet er bare når Norge innfører grensekontroll og etablerer flyktningleirer - for mottakene er sprengt og et sted må de jo være mens de venter på at søknaden behandles.

Straffetiltakene skal fornyes til nyttår. Denne talen er et meget tydelig signal om at det ikke kommer til å skje - hvis EU fortsatt henger sammen på det tidspunktet.

Bloggkommentarer levert av Disqus