Styrer på tross av befolkningen

Meningsmåling i Ukraina:

Regjering på kollisjonskurs med befolkningen

President Poroshenko får 27% oppslutning i befolkningen. 5% synes han gjør en god jobb. 22% synes han gjør en delvis god jobb. Når det gjelder dårlig og delvis dårlig jobb er tallene følgende: 37% og 31%.

Statsminister Yatsenjuk får 10%. 1% synes han gjøre en god jobb. 9% synes han delvis gjør god jobb. Tallene for dårlig og delvis dårlig jobb: 58% og 21%.

Høyre Sektors leder Dimitri Jarosh, (fascistbevegelse) får tilsammen 25%. 5% synes han gjør god jobb. 20% synes han delvis gjør det. Dårlig og delvis dårlig: 39% og 20%. Det er nærliggende å tolke noe bedre tall for denne ytterliggående politikeren som utslag av at han delvis er i opposisjon til den sittende regjeringens politikk.

Den samme tendensen gjelder alle de andre lederfigurene i dagens Ukraina.

Fra i fjor høst har oppslutningen om presidentens politikk endret seg dramatisk ifølge denne meningsmålingen. Presidenten fikk da en oppslutning om sin politikk på over 50%. 15% syntes politikken var bra, mens 40% syntes den delvis delvis var bra. Ifølge målingen fra juli i år er dette bildet dramatisk endret. Nå synes 3% at politikken som presidenten fører er bra, mens 24% synes den delvis er det.

Det samme gjelder synet på regjeringens politikk: Fra god politikk i april 2014: 16%  Juli 2015: 1%. Delvis god april 2014: 36%   Juli 2015: 10%

Det er en sammenheng mellom disse tallene. Synet på presidenten som person og politikken vil ha en tendens til sammenfall fordi det er vanskelig å skille det ene fra det andre. Det samme gjelder regjeringen og statsministeren. Poenget består likevel: regjeringens oppslutning i befolkningen faller dramatisk nå.

Går landet i riktig retning? 

I april 2014 mente 34% det men 48% var av en motsatt oppfatning.

I juli 2015 mente 15% dette mens 72% mente det motsatte.

Det er den samme tendensen også her, men det som fremgår også er at den sittende regjeringen aldri har hatt noe flertall for sin politikk i befolkningen. Nå er tilliten dramatisk svekket og landet går mot en ny vinter med kraftmangel og nedskjæringer i velferdstjenester.

Meningsmålingen er utfør av det USA-selskapet Poll.

http://russia-insider.com/en/ukrainians-are-comple...

Bloggkommentarer levert av Disqus