Styrkeforholdet endres

Kina har nå passert USA som verdens sterkeste økonomi. Det vil måtte få både politiske, sosiale, kulturelle og militære konsekvenser i tiden som kommer. Et første tegn på dette er det som nå skjer i den lille Afrikanske staten Djibouti. Her har USA en stor militærbase, Camp Lemonnier, med angivelig 10 000 mann.

Ifølge nettsteder CounterPounch er USA i ferd med å miste denne basen til Kina. Landet har investert tungt i Djibouti de siste årene og er blitt stadig viktigere. USA betaler årlig $ 63 millioner for leien av basen som ligger svært strategisk til ved innløpet til Rødehavet. Men Kina har tilbudt å fullføre en viktig jernbaneprosjekt mellom Addis Abeba i Etiopia og Djibouti til en verdi av $ 3 milliarder mot å få overta basen.

Basen ligger på det som kalles Afrikas Horn, et meget viktig militærstrategisk sted. Her er innløpet til Rødehavet og videre til Suezkanalen. På basen befinner det seg dessuten en del av USAs miltærstrategiske drone-flåte. Detter er drapsmaskiner som utfører likvidering og drap særlig i Jemen, men også i andre land etter ordre fra USAs president - uten krigserklæring og på siden av etablerte konvensjoner og internasjonal rettspraksis: USA opptrer som anklager, dommer og bøddel. En slik praksis er det ingen andre land som kan tillate seg - unntatt kanskje Israel.

Nå er altså basen truet av et bedre tilbud fra Kina, noe som naturligvis skaper bekymring i Washington, ikke minst på grunn av basens betydning.

Det verserer nå rykter om mulig regime-endring iverksatt fra USAs side, men det gjenstår å se. Realitetene er at Kinas økonomiske muskler nå indirekte truer også USA militært, slik vi ser i dette tilfellet. Det vil sikkert ikke bli det siste og USA kan ikke i all fremtid løse dette problemet med «regime-endringer», «fargerevolusjoner» eller «regnbuebevegelser» som vår medier gjerne kaller slike begivenheter - for å pynte på virkeligheten.

http://www.veteranstoday.com/2015/08/19/press-tv-c...

Bloggkommentarer levert av Disqus