​Syria- militære fragmenter

Og Natos små overraskelser.Idag kom Aftenposten med et A-magasin som bare handler om Syria.Utfra tidligere erfaringer vet jeg at Aftenposten strikt holder seg til det amerikanske mediabildet om Syriakrigen, men jeg skal se på det og komme tilbake til saken.

Her skjer nemlig utviklinger som krever fornyet oppmerksomhet. Skulle man tro norsk presse er "opprørerne" i Syria syrere. Det har ennå ikke gått opp for mange at de terroristiske leiesoldatene i Jihadorganisasjonene er internasjonale leiesoldater fra oppunder 60 forskjellige land. Kalt "Spaniakjempere" både i Aftenposten og Klassekampen.

Å drive Jihadkrigføring på dette nivået koster naturligvis mangfoldige hundretusen dollar om dagen og betales av Saudiene, Kuwait, Emiratene og Qatar. 

Våpentilførsel, trening og utstyr besørges av NatoTyrkia og andre Nato-stater.

Jihadistene klaget over at de ikke hadde sofistikerte våpen mot syriske tanks og så sannelig dukket et ultramoderne rakettvåpen opp i kampbildet, TOW-missilen laget av Raytheon. Bare en av disse antatt 2500 leverte, koster en liten formue. Men pytt, pytt, Assad må gå uansett hva det koster i penger og liv.

Men takket være disse kom Islamsk Stat på offensiven i sommer og kunne erobre militærbasen Kweires øst for Aleppo i juni.

Iranske og russiske militære eksperter har vært tilstede i Damaskus i mange år. Russerne har vært istand til å sette opp avlyttingstasjoner og lyttet til de militære kommunikasjonene på Jihadenes side. De sentrale språkene var russisk og tyrkisk.

I tyrkisk etterretning,MIT, og Hæren,er det naturligvis flusst opp av islamistiske kadre som med herr Erdogans største velsignelser leder krigsoperasjoner.

Allerede under de to Tsjetsjeniakrigen på 1990-tallet fikk de tsjetsjenske hellige krigere et ry på seg for å være totalt uforferdet og dyktige. Det tok ikke lang tid før de rykket opp som generalene i de globale Jihad og de første som forsto militærkvaliteten hos dem var Hamas som rundt 2000 begynte å invitere Tsjetsjenere til Gaza. Militære eksperter.

Før jeg går videre: Tsjetsjeniakrigene var naturligvis etter samme modell som senere Balkan, Libya og Syria. Gulfstatetene ordner med rekruttering av Jihad og krigsøkonomien og USA/Nato med våpen og trening.

Innbilt eller ikke: Russland er av den oppfatning at Nato forbereder en storkrig i Krim og Ukraina og at de der vil - som de pleier - sette inn det globale Jihad som terroristisk fortropp, ledet av Kaukasus-stammene. Russisk etterretning mener at det befinner seg 2400 Jihadister med russiske pass i Syria.

Disse har allerede lenge i sine media sagt at etter at Islamsk Stats Kalifat er etablert i Syria,vil de dra til SørRusslands muslimske belte og bygge Kalifat der. 1. august 2015 gikk de til det skritt å sette opp " International Islamist Brigade" hvis målsetting er nedkjempelsen av det ortodoks kristne Russland under Putin.

I Ukraina er det slik at nazistene der,Høyre Sektoren og andre,befinner seg i allianse med Tsjetsjeniajihadistene og har satt opp en base for dem i ukrainske Kherson.

Grunnen til at Russland nå har latt Antonov-124 transportfly levere kampfly og helikoptre til den syriske kysten, til Latakia og Tartus, handler ikke bare om at Russland vil forsvare sin Middelhavsbase - deres eneste utenfor Russland - og forsvare Assadregimet, men at de vil tilintetgjøre hele den "russiske" Jihad-infrastruktur i Syria. Angrepshelikopteret Mi-28NE er helt åpenbart ment for å jage tsjetsjenske offiserer i Islamsk Stat.

En bør kanskje erindre at den russiske militærdoktrinen på 1930-tallet var at såfremt noen stat angrep Sovjetunionen,ville Røde Armeen umiddelbart flytte krigingen over på fiendens territorium. Det var grunnen til at Russland utdannet hundretusener fallskjermsoldater.

24 sept 2015 vil derfor gå inn i moderne krigshistorie som en viktig dag for da kjempet Russland - Syria og Hizballah koordinert sammen for å tilbakeerobre militærbasen Kweires fra Islamsk Stat.

Og hva verre er sett fra USA/Nato synspunkt: i løpet av en måned vil kinesiske krigsskip også komme til den syriske Middelhavskysten for å delta i maritime øvelser med Russland.

Genral John Allen - som var USAs leder for Syria-Irak regionen - går av i november. Åpenbart klarer han ikke mer for USAs politikk er nå så motsigelsfyllt og vinglete at den har fratatt USA troverdighet. Allianse med shia Iran og sunni SaudiArabia på samme tid er ikke mulig.

Kina har nå i årevis vært militært innringet av amerikanske baser. Forleden viste de fram sine beste våpen i Beijing hvor Putin satt sammen med president Xi. Nå sender de krigsskip inn i Middelhavet til støtte for Syria og Russland.

Som militærfilosof Sun Zi skrev 400 år før Kristus:

"Slå til der det ikke ventes at du gjør det."

Stay tune. Mer vil komme.

Jan Hårstad

Bloggkommentarer levert av Disqus