Tenk deg medieoppslaget om 250 000 hadde demonstrert i Moskva

250 000 i demonstrasjon mot TTIP 


Med parolene `Stopp TTIP og CETA` - `For en rettferdig verdenshandel` protesterer 250 000 mot frihandelsavtalen mellom EU og USA (TTIP) og Canada (CETA) den 10. oktober 2015. Aldri før har så mange protestert mot disse planene. Deltakerantallet oversteg arrangørenes forventning.  

«I dag er en stor dag for demokratiet», sa arrangørene. Like før demonstrasjonen kom følgende budskap: «Vi står opp mot TTIP og CETA. I fellesskap forsvarer vi demokratiet vårt og går på gatene for å forsvare en rettferdig handel. Forhandlinger om TTIP utfra dagens mandater må stoppes. Foreliggende forslag om CETA-avtale må ikke ratifiseres». 


På demo-møtet i Berlin krevde talerne at EU-kommisjon, Tysklands regjering, forbundsdag og andre EU-land å lytte til demonstrantenes krav. Forhandlinger om internasjonale avtaler må være åpne og baseres på demokrati og rettsstatsprinsipper, ikke tilpasses interessene til store multinasjonale konsern. I fellesskap krevde demonstrantene sikre og utvidete rettigheter for arbeidstakere og forsvar av velferd, miljø -og forbrukerinteresser: «Kun rettferdig handel kan gi sosial omfordeling, sikre miljøvennlig økonomi og kulturelt mangfold», het det.

 

25 biler med TV og høyttalere var del av en mangfoldig og fantasifull demo, som beveget seg med paroler og faner fra sentralbanestasjonen via riksdagsbygningen til seierssøylen i Berlin. En brei allianse av over 170 organisasjoner fra nesten alle samfunnsmessige lag samlet seg bak oppropet. Sentralt sto tysk LO, Attac, kulturråd, Campact,  Folkehjelpsorganisasjoner,   Foodwatch, Mer Demokrati, Brød til verden, Greenpeace, WWF og naturvennene. Flagg og faner fra DKP, Venstrepartiet Linke og de Grønne var også med. 

Onsdag, 7/10, ble det overlevert mer enn 3 millioner underskrifter til EU-kommisjonen. De er samlet inn det siste året over hele Europa mot TTIP og CETA. Innsamling av underskrifter er organisert av det europeiske borgerinitiativet `Stopp TTIP`, som ble organisert etterat EU-kommisjonen avviste et offisielt europeisk borgerinitiativ. Med 3 millioner underskrifter har `Stopp TTIP` fått flere underskrifter enn noen andre tilsvarende borgerinitiativ noensinne. 

Litt  om politiske forkortelser: 


CETA:  Comprehensive Economic and Trade Agreement; markedsliberal avtale mellom EU og Canada. 

TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership; En avtale, forhandlet fram mellom EU og USA fra juli 2013. Kritikken fra de 250 000 i Berlin: Avtalen sikrer interessene til transnasjonal kapital med bl.a. investor-stat-tvisteløsninger, som gjør det mulig for storkapitalen å saksøke de nasjonale og lokale folkevalgte organ. 3 millioner underskrifter krever at avtalen legges åpent fram, fordi folket må være suverent til å hindre ratifikasjon. 

TISA: Trade in Services Agreement: Avtale om privatisering av offentlige tjenester. En del av framstøtet på å etablere en avtale til fordel for de transnasjonale i EU og USA. Den forsterker privatisering innen service; bank, helse, utdanning, oppvekst, kultur, post, vannverk og transport. I praksis betyr det at demokratisk valgte organ ikke kan styre innsats med offentlige tjenester. 

Som TTIP og CETA mangler åpenhet rundt forhandlingene som kan knytte Norge og 50 land til denne avtalen, som følger opp de andre avtalene mellom EU og Nord-Amerika, basert på `monopolkapitalens` ideologi og praksis, globalt. 

Per Lothar Lindtner, 13/10-2015. Kilde: dkp/uz/RedGlobe, 11/10-15.

Bloggkommentarer levert av Disqus