Toppen av kriminalitet: USAs regjering

Nå er det bevist: Regjeringen i USA er den mest komplette kriminelle organisasjon i menneskehetens historie!  


Av Paul Craig Roberts.

Roberts har tidligere arbeidet i USAs finansdepartement og har vært medredaktør i Wall Street Journal. Hans siste bøker er The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West og How America Was Lost. Innlegget er hentet fra hans offisielle hjemmeside.


Det er helt utrolig når en ser på alle verdens land, at USAs regjering insisterer på at deres lover og diktater har forrang foran alle andre nasjoners suverenitet.  Washington forfekter makten til USAs rettsvesen overfor fremmede land og krever retten til å utøve myndighet fra USAs rettsvesen overfor fremmed aktivitet når Washington eller amerikanske interessegrupper misliker det.  Kanskje det verste resultatet av Washingtons ignorering av suvereniteten til andre land er den makten Washington har utøvd over fremmede nasjoner kun på grunnlag av terrorisme uten noe slags bevis.


La oss se på noen eksempler.  Washington tvang først den sveitsiske regjeringen til å bryte med sine egne banklover.  Så tvang Washington Sveits til å oppheve lovene om bankenes hemmelighold.  Sveits er angivelig et demokrati, men landets lover blir fastsatt i Washington av mennesker som ikke er valgt av sveitserne.


Et annet eksempel er «fotballskandalen» som Washington pønsket ut for å sette Russland i forlegenhet.  Fotballorganisasjonens hjemland er Sveits, men dette hindret ikke Washington fra å sende FBI-agenter til Sveits for å arrestere sveitsiske borgere. Tenk om Sveits sendte sveitsiske føderale agenter til USA for å arrestere amerikanere!


Eller som at Washington ga en fransk bank 9 milliarder i bot fordi de ikke etterkom Washingtons sanksjoner mot Iran. Dette kravet om Washingtons kontroll over et fremmed lands finansinstitusjon er enda freidigere ulovlig, når man tar i betraktning at sanksjonene Washington innførte mot Iran og forlangte at andre suverene stater skulle lyde dem, er fullstendig ulovlige. Ja, i denne saken er det tredobbel ulovlighet da sanksjonene ble utstedt på grunnlag av oppdiktede og fabrikkerte løgner.


Eller som da Washington viste sin autoritet over kontrakten mellom et fransk skipsverft og den russiske  regjeringen  og tvang det franske selskapet til å bryte kontrakten, noe som medførte utgifter på milliarder av dollar for det franske selskapet og oppsigelse av et stort antall jobber for Frankrike. Dette var en en del av den lærepengen Washington skulle gi Russland fordi de ikke fulgte Washingtons ordre på Krim.


incredulity_of_st_thomas.jpg


Prøv å tenke  deg en verden der alle land hevder at deres lover står over andres.  Planeten ville ble ført ut i permanent kaos og verdens bruttonasjonalprodukt ville bli brukt opp på kamper om lover og militære kamper.


Det lovløse Washington mener at Historien har valgt ut Amerika til å utøve sitt lederskap over verden, ingen annen lov er relevant.  Bare Washingtons vilje teller.  Lover i seg selv trengs egentlig ikke, for Washington utsteder ofte ordre i stedet for lover.  Som da Richard Armitage, viseutenriksminister ( en ikke valgt stilling)  ba presidenten i Pakistan gjøre som han var blitt pålagt, «ellers bomber vi dere tilbake til steinalderen». http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/5369198.stm


Prøv å tenke deg presidenten i Russland eller i Kina gi en slik ordre til en suveren stat!


Washington bombet faktisk store områder i Pakistan, og drepte tusener av kvinner, barn og eldre.  Washington rettferdiggjorde dette med å hevde et unntak fra USAs militære aksjoner i andre land som Washington ikke er i krig med.


Like fryktelig som alt dette er Washingtons kriminalitet mot andre folk. f.eks. når Washington kidnapper borgere i andre land og internerer dem på Guantanamo eller i hemmelige fangehull i kriminelle stater som Egypt og Polen, der de blir sittende og blir torturert på tross av USAs lover og internasjonale lover.  Denne sjokkerende kriminalitet beviser uten tvil at USAs regjering driver den verste kriminelle aktivitet som noen gang har eksistert i verden.


Da den kriminelle neokonservative George W. Bush´s regime lanserte sin ulovlige invasjon av Afghanistan, trengte det kriminelle regimet i Washington desperat «terrorister» for å rettferdiggjøre invasjonen. Det var en ulovlig invasjon som som vil være en krigsforbrytelse ifølge internasjonale lover.  Men det var ingen terrorister.  Så Washington sendte ut flyveblader over krigssonene og tilbød tusener av dollar i skuddpremie for «terrorister».  Krigsherrene (i Afghanistan) benyttet anledningen til å fange enhver ubeskyttet person og solgte dem til amerikanerne for skuddpremien.


Det eneste beviset for at «terroristene» var terrorister var at uskyldige mennesker ble solgt til amerikanerne av krigsherrene som «terrorister».


I går ble Fayez Mohammed Ahmed Al-Kandari løslatt etter 14 års tortur av «det frie og demokratiske Amerika».  De forente staters militæroffiser, oberst Barry Wingard, som representerte Al-Kandari sa at «det simpelthen ikke finnes noe bevis, annet enn at han er en muslim i Afganistan på feil tid, annet enn doble og tredoble rykter, noe som aldri er sett på som rettferdiggjøring av fengsling».  Enda mindre, sa oberst Wingard, var det grunn til oppramsing av årelang tortur for å tvinge fram en tilståelse av de påståtte forbrytelser.


manfredi_guardroom.jpg

 

Ikke vent at vestlige prostituerte medier skal rapportere disse fakta til deg.  

Den vestlige presse er delaktig i Washingtons kriminelle operasjoner. Oversatt og bearbeidet an Ingunn Kvil Gamst

Bloggkommentarer levert av Disqus