"Tror hun vi er dum?"

Clinton: Snowdon kunne fått beskyttelse som varsler.


Hillary Clinton har to ganger den siste uken hevdet at Snowdon ville ha kunnet nådd sine mål og dessuten unngått straff om han hadde benyttet de kanaler og tjenesteveier som forelå for varsling.

Dette hevdet hun under Fjernsynsdebatten nylig og seinere på et politisk møte i New Hampshire på fredag.

Da Snowdon ble bedt om å kommentere hennes utsagn sa han at det var «feilaktig» og at det vitnet om «mangel på politisk mot».

«Sannheten skal bety noe i politikk og det gjelder også politisk mot», sa Snowden om  Clintons påstander.

Etter tirsdagens debatt forrige uke hevdet Clinton at Snowden kunne fått varslerbeskyttelse hvis han hadde gjort dette på en korrekt måte. Han ville kunne fått lagt frem alt materialet sitt også, mente hun.

Men både medier og advokater har raskt påpekt at han ikke tilfredsstilte kravene til vitnebeskyttelse, som ikke gjelder for entreprenører. Snowden har dessuten allerede fremholdt at har prøvde seg gjennom etablerte kanaler, men til ingen nytte. Dessuten har reaksjonene i ettertid vist med all tydelighet at ingen over han i systemet har hatt noe til overs for å slippe denne type informasjon ut til offentligheten.

«Hillary Clinton tar feil og er feilinformert», sier Ann Meyers som er sjef for noe som kalles «Regjeringens ansvarlighets-prosjekt». «Ingen varsler fra NSA er blitt hørt de siste 13 årene».

Snowden gjorde oppmerksom på at en annen varsler fra NSA, Thomas Drake, forsøkte seg gjennom de offisielle kanalene men endte opp med en rettssak og en flerårig dom.

Kommentar: Enhver som har fulgt litt med på reaksjoner i ettertid av Snowdens varsling og frislipp av hemmeligstemplet data via avisa «The Guardian» - og ikke minst den hysteriske jakten på han som endte med «politisk asyl» i Russland - forstår at Clinton her åpenbart uttaler seg mot bedre vitende. Dette er noe hun sier for å slippe unna en mer kritisk holdning til hvordan det offisielle USA behandler varslere.

Under Obamas regjeringstid har det blitt fengslet flere varslere enn i alle foregående presidentperioder tilsammen. Dette er både et uttrykk for en politisk innstramming, altså en demokratisk svekkelse i USA, men samtidig også uttrykk for at «ulovligheter fra myndighetene» er økende.

Varsleren av den ulovlige torturbruken til CIA i etterkant av 9/11, John Kiriakou, er den eneste som er stilt for retten og dømt i etterkant. Torturistene har alle som en sluppet unna. Nå stevnes riktignok to psykologer som har konstruert noen av torturteknikkene for retten - men det vil forbause meg om de dømmes til fengsel, noe varsleren Kiriakou måtte - i tre år.

Slike uttalelser som Clinton kommer med er i virkeligheten en grov fornærmelse mot folks intelligens. De aller fleste - ikke minst i USA men også ellers i verden - som ikke er gjennommarinert av de dominerende medienes virkelighets-sminking - forstår at Snowden ikke ville få gehør gjennom offisielle kanaler. Og hadde han valgt å bli i USA etter frislippet av hemmeligstemplet informasjon, ville han i dag befunnet seg i et av de utallige fengslene i USA hvor utrolig nok 5% av den amerikanske befolkningen sitter.

Clintons dårlige skår i opinionsmålinger etter den debatten skyldes ganske sikkert slike uttalelser som dette. «Tror hun vi er dum, eller?»

 

Bloggkommentarer levert av Disqus