Tyrkia-avtalen: ingen løsning

EU - ikke nærmere noen løsning:


Zlatko Zigic som er leder for Moskva-avdelingen i den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), sier at EU ikke er noe nærmere en holdbar løsning på migrasjonskrisen fordi avtalen med Tyrkia i forrige uke vil bli vanskelig å sette ut i livet.


«Dette er desperasjon, selv om det ikke finnes noen annen utvei. Avtalen er stappfull av problemer, både juridiske, etiske og praktiske hvis dette skal settes ut i livet», sier han.


Ifølge avtalen som ble gjort mellom 28 EU-land og Tyrkias statsminister, Ahmet Davutoglu, skal migranter som ankommer Hellas sendes tilbake til Tyrkia hvor de skal vurderes for retten til asyl. For hver som returneres vil en som har lovlig rett til asyl sendes til Europa.


«Med en-inn og en-ut-systemet, er det  virkelig mulig å organisere returer av alle fra Hellas til Tyrkia? Og er dette en riktig måte å gjøre det på? Det vil bli reist en rekke spørsmål av menneskerettsadvokater i Europa. Er Tyrkia et sikkert returland?», sa Zigic. Han viste til det som er en borgerkrigslignende tilstand innad i landet i forhold til kurderne som bor langs grensen til Syria.


spcktnmtfzuolncanyu5.jpg

Er Tyrkia et sikkert returland med en voksende intern konflikt på gang?


Organisasjonen som Zigic representerer har vanligvis vært positiv til denne flyktningstrømmen som har brakt mer enn en million mennesker til Europa siste året, men 47-åringen maler et mer nyansert bilde.


«Problemet er at systemet i mottakerlandene - selv de mest effektive som Østerrike og Tyskland - ikke er bygget for dette antallet. Hele måten å møte problemet på - altså å akseptere et meget høyt antall flyktninger og migranter med en åpen-dør-politikk, det er en feilberegning.»  


Zigic som har arbeidet for IOM i mer enn tyve år, sier at den moralske poseringen til europeiske ledere hvor en glatter over identiteten og motivene til den som ankommer virker i siste instans mot sin hensikt.


56f2ed94c3618831598b457e.jpg

Zlatko Zigic


«Vanlig migrasjon er bra, men hvis en samtidig må forholde seg til folk som kommer irregulært og ulovlig da har en ikke i dag mekanismer til å utvise ulovlige migranter», sa han. «Det finnes situasjoner hvor migranter vil reise til rike europeiske land for å ta del i velferdsgodene og fordelene som er der og bare vente på at søknaden skal behandles. Og etter et eller to år vil vedkommende ble bedt om å reise tilbake, men er dette tilstrekkelig incentiv.»…..


«Det politiske målet multikulturalisme er flott og jeg tror det er mulig å komme dit. Problemet er at uten en effektiv sosial- og arbeids-integrering, som f.eks. EU mangler, så vil det ikke fungere. Det blir et rot. Du vil få en armé av arbeidsløse som har  tilgang til sosiale velferdsordninger og som driver rundt i gatene, og det er akkurat det som nå skjer. PÅ EU-nivå er det ingen integrasjonspolitikk:»


Zigic som selv er fra Kroatia tror at hele EU-strukturen trues av migrant-strømmen som har satt landene i unionen opp mot hverandre.


«På den ene siden har du Schengen-avtalen som er politikk for hele EU, på den andre siden har en fortsatt lov til nasjonal lovgiving. Det er et paradoks.»

Bloggkommentarer levert av Disqus