Tyrkia må redde siste transitt til IS

Krigsmålet er transittsonen:  

Nedskyting av russisk fly fra tyrkisk flyvåpen 24/11 skjerper konflikten i Nord-Syria drastisk. Men det passer inn i Ankaras strategi. Lenge har president Erdogan snakket om å opprette en `sikkerhetssone` i tyrkisk-syrisk grenseområde mellom kurdernes områder i Efrin og Kobani. Til nå har han ikke fått støtte til dette fra allierte og NATO-land. Etter attentat i Paris så det jo ut som om alt ville endre seg. Riktignok har ikke noe NATO-land antydet at de vil sende inn permanente kampenheter til Syria til nå. 

Men USA har ikke bare svart positivt på tiltak for å sikre grensene. I slutten av uke 47 sa de også for første gang at de ville angripe til støtte for syriske opprørmål på grensen sammen med Tyrkia-arméen. I følge måling i Washington Post var et klart flertall på 60 % av USAs innbyggere for å støtte en operasjon mot IS i Irak og Syria. I juni 2014 viste samme måling kun 30 % oppslutning.     

Natt til 20/11, angrep tyrkisk-amerikansk flyvåpen med droner og jagere byene Dalha og Hardsjala i Nord-Syria, som kort etter ble erobret av `Sultan-Murad-brigadene`. I følge tyrkiske medier ble over 70 IS-krigere drept  da. Alt i slutten av oktober rapporterte Issa Al-Turkmani, kommandant for `Sultan-Murad-brigaden` til Reuters om å ha fått nye våpen: `Vi har fått mer enn noen gang før`, først og fremst panservernraketter. Al-Turkmani oppsummerte: `Etter disse leveransene er vi godt utstyrt`.  Ifølge Reuters skal de leverte våpnene være fra USA.

Tyrkiske medier vurderte operasjonen som første skritt i etablering av Erdogans `sikkerhets-sone`. Tyrkias president vil hindre en forening av de kurdiske områdene i Nord-Syria. Fram til nå har området blitt brukt til transitt for islam-krigere og våpenleveranser til deres enheter. Etter forening av kurdiske Kobani og Cizire er den korridoren den eneste muligheten for å gi islamistene forsyninger fra Tyrkia. De kurdiske folkeforsvarsenhetene YPG og YPJ forteller samtidig om vedvarende angrep over grensen fra Tyrkia-arméen mot deres stillinger rundt byene Gire Spi (Tal Abjad på arabisk) og Kobani. Tyrkia-regjeringen har i flere måneder truet med å angripe kurdernes YPG og YPJ om de skulle ha framgang i frigjøringen fra IS i Erdogans `sikkerhetssone`. 

Alt 23/11 ba Tyrkia FNs sikkerhetsråd om protest mot angivelige angrep fra russiske fly og syriske soldater mot turkmenske landsbyer i nord-vest-Syria. Som reaksjon på syrisk-russiske operasjoner meldte medlemmer i islamsk-fascistiske enhetsparti, BBP, på pressekonferanse i Istanbul 21/11 at `de vil forsvare sine `turkmenske brødre` mot angrep i Syria med 250 mann.       

Oversatt og forkortet av Per Lothar Lindtner, 25/11-15. Kilde: JW/ Kevin Hoffmann, Istanbul. 

Bloggkommentarer levert av Disqus