Tyrkias invasjon fortsetter

Irak ber NATO gripe inn overfor medlemslandet Tyrkia.


Tyrkia har okkupert deler av Irak nær Mosul ved å plassere tropper der. Irak har truet med å trekke saken inn for FNs Sikkerhetsråd. Irak har gitt Tyrkia et ultimatum og ber Nato intervenere hvis ikke Tyrkiske tropper er fjernet før tidsfristen er ute. Tyrkia nekter å etterkomme kravet.


Statsminister Haider al-Abadi i Irak har allerede snakket med vår x-statminister, nå generalsekretær i Nato, over telefon om saken. I samtalen sa han at «disse troppene er til stede uten kjennskap til eller samtykke fra den irakiske regjeringen.» 


Parallelt med dette har Russland til hensikt å bringe saken inn for FNs sikkerhetsråd kommende tirsdag. Saken vil bli reist på et møte for lukkete dører.


Tyrkia har nektet å trekke ut styrkene sine. Det er nå et antall på 900, ifølge den irakiske guvernøren i Niniveh som er provinsen hvor styrkene befinner seg.


Ifølge Tyrkia er troppene plassert i Irak for å forsvare de irakiske kurderes kamp mot IS.


Samtidig kommer meldingen om at russiske journalister som driver undersøkelse av ISs oljehandel i Tyrkia settes i forvaring og utvises fra landet. Tyrkia nektet å gi noen forklaring til den russiske ambassaden på hvorfor de var blitt utsatt for dette.


Kommentar: Jeg tror ikke Nato vil foreta seg noe med den ulovlige tyrkiske invasjonen i Nord-Irak. Jeg tror tvert imot at de er der etter stilltiende avtale med andre Nato-land, f.eks. Frankrike og Storbritannia. Men det er lenge siden Nato ble forvandlet til en angrepsallianse med hele kloden som operasjonsområde.


Særlig hul er Tyrkias bemerkning om at de er der for å beskytte kurderne i Irak, mens de samtidig fører krig mot sin egen store kurderbefolkning i Tyrkia. Tyrkia fremstår mer og mer under president Erdogan som en aggressiv stat som ikke tar hensyn til noen internasjonale avtaler. Det er en kjent sak at Tyrkias heleri av irakisk olje startet som et uformelt samarbeid med den regionale kurdiske regjeringen i Nord-Irak for flere ti-år siden. Denne ulovlige oljehandelen driver nå Tyrkia med IS som kontrollerer oljen i Mosul.


Det er tydelig at Tyrkias deltagelse i denne ulovlige trafikken ikke tåler offentlighet. Vår presse er naturligvis taus så lenge dette er mulig.


Hvis Irak reagerer militært på Tyrkias aggresjon, vil da Nato støtte Tyrkia, slik de gjorde da Tyrkia skjøt ned et russisk fly over Syria? Og denne suppen skal norske styrker inn i?

Bloggkommentarer levert av Disqus