Tyrkisk invasjon av Syria?

Tyrkisk invasjon av Syria?


Den russiske forsvarministeren sier at de observasjoner de har gjort gir bekymring for at Tyrkia forberede invasjon av Syria.


Forsvarministerens talsperson, Igor Konashenkov, uttalte til journalistene:


«Vi har gode grunner til å tro at Tyrkia aktivt forbereder en militær invasjon av en suveren stat - Den Syriske Arabiske Republikk. Vi oppdager mer og mer tegn fra Tyrkia om at deres væpnete styrker engasjeres i skjulte forberedelser til direkte militære handlinger i Syria.»


Han minnet også om at Russland nylig har levert videobevis til det internasjonale samfunnet om at Tyrkiske styrker har skutt inn i områder med sivile i Nord-Syria.

 

_60084976_turkish-army-parade-afp-g.jpg


Tyrkia forsøker å skjule sin ulovlige militære virksomhet på den syriske grensen og har avlyst en avtale om russisk observasjonsflyging over området.


Talsmannen viste også bilder av Reyhanli, kryssningspunktet ved grensen, og sa at Tyrkia ved nattetider slipper over både terrorister og utstyr til islamistene som holder deler av Aleppo og Idlib.


«Opphevelsen av «åpen-himmel-avtlen» med Russland vil ikke bli akseptert uten Russiske mottiltak», sa Konashenkov. «Hvis de tror at opphevelsen av avtalen med flygende observatører vil føre til at Russland ikke oppdager det som foregår, er de uprofesjonelle», sa han.


Tyrkia har nylig hevdet at Russland har overfløyet Tyrkisk territorium, noe som er avvist fra Russisk side. De har bedt om å få oversendt data som bekrefter dette, men har enda ikke mottatt noe fra Tyrkia.

 

1ud7.jpg


Kommentar: Tyrkia nærmer seg nå fascistiske tilstander. Journalister fengsles, universitetsansatte som protesterer mot krigen mot egne innbyggere trues på livet, parlamentmedlemmer trues med rettsaker og landets president er en løgner .»Bevises det at vi mottar og selger stjålet olje, går jeg av».


Problemet er at landet er Nato-medlem. Vil Norge støtte en tyrkisk invasjon av Syria? Vil Norge gå til krig mot Russland som følge av en konflikt i Syria som kommer ut av kontroll? Skal Norge protestere mot et eventuelt brudd på internasjonale avtaler - at et land invaderer et naboland?


Jeg er ikke optimist på den norske regjeringens vegne.

 

Bloggkommentarer levert av Disqus