Tysk etterretning: ingen bevis for russisk innblanding

For de som interessert i det som faktisk skjer er denne meldingen viktig. Den bekrefter det som mange lenge har hatt mistanke om: alle påstandene om russisk innblanding i vestlige land er et påskudd og avledning fra det som er problemet: havariet til egen politikk. 18010340_1jpg
På plakaten står det: "Er du i tvil, skyld på russerne". I dag kan dette omformuleres slik: "Når politikken ikke lenger fungerer, skyld på russerne."

I Norge merker vi bare litt til dette for ennå har ikke krisen i kapitalismen slått inn her for fullt - nei, ikke riktig enda. Derfor slår kapitalkreftene i Norge seg til ro med tingens tilstand, for de forventer et valg til høsten hvor hovedretningen i politikken vil fortsette. Enten får vi en regjering dominert av partiet Høyre eller så får vi en dominert av Arbeiderpartiet. I begge tilfeller vil den politiske kursen være den samme, men kanskje med noe ulik fart.


Men meldingen under forteller om det jukset med informasjon vi nå ser overalt og som ikke minst mediene videreformidler fullstendig ukritisk. Nylig meldte E-tjenesten Norge om at det var sannsynlig at "russere" hadde hacket e-posten til stortingspolitikere. De hadde ikke bevis, men viste til at andre e-tjenster i Europa mente det samme. Men den tyske har heller ikke bevis og det hadde de heller ikke i USA hvor en samlet gruppe etterretningstjenester mente at Russland hadde påvirket valget i USA - naturligvis til Donald Trumps fordel. Clintons valgjuks for å vinne nominasjonen til det demokratiske partiet betød naturligvis ingenting for valgutfallet - etter deres mening. Det skal det ikke snakkes om.


_89317703_nycomp976jpg
Det var ikke russerne som sørget for at Trump slo Clinton. Det var Clinton selv ved at hun jukset Sanders, ved hjelp av partiledelsen, slik at hun vant nominasjonen i det demokratiske partiet. For å avlede jukset ble "skyld på russerne" brukt - godt hjulpet av mediene.


Når ingen har bevis men viser til hva andre som heller ikke har bevis mener, så betyr det at ingen har bevis. Men det viser samtidig at argumentet om at "russerne har skylden" er en samordnet politisk virksomhet fra "the establishment" i vestlige land. Russland er på denne måten offisielt definert som syndebukk for at ens egen politikk (frihandel, frislipp av kapitalkreftene, globalisme etc.) nå havarerer i land etter land. 


Dette er uttrykk for politisk desperasjon og kan bare fungere en viss tid ved hjelp av ukritiske medier. 


Knut Lindtner


Tysk etterretning finner ingen bevis for russisk innblanding i tysk politikk


Av Alexander Mercouris


Tysk etterretning klarer ikke å finne bevis for russisk innblanding i tysk politikk, men klargjøres nå for nye angrep på Russia Today (Russisk mediekanal).18428312_303jpg
Tysk etterretning finner ingen bevisRapportene om at den tyske etterretningstjenesten ikke klarer å finne noe bevis for russisk innblanding i tysk politikk kommer ikke som noen overraskelse.Det er blitt en trosartikkel i deler av establishment-politikerkorpset og kommentator-flokken i vesten at den russiske regjeringen (alltid referert til som «Kreml») manipulerer de politiske prosessene i vestlige land fra bakrommene i Russland.Resultatet av denne forestillingen er en rekke påstander om at russerne påvirket USA-valget til Donald Trumps fordel (som nå er blitt en trosartikkel blant mange demokrater), at russerne på en aller annen måte stod bak Brexit-valget (selv om det er uklart hvordan), at de på en eller annen måte sørget for nederlaget til den italienske statsministeren Renzis nederlag i avstemningen om grunnlovsforslaget - men hvorfor de skulle gjort dette er uklart i og med at Renzi var vennen deres - og at de nå blander seg inn i de kommende valgene i Tyskland og Frankrike.Det som er felles for alle disse påstandene er et påfallende fravær av bevis til å underbygge dem. De mest dokumenterte påstandene har vært de som er gjort vedrørende presidentvalget i USA, men de rapportene som USAs etterretningstjenester har vært fullstendig fakta-frie og er uten tvil feilaktige.


20150913jpg
Påstandene om russisk hacking har vært fri for fakta. Det betyr ikke at ikke russerne driver med dette, men de sørger nok for at det skjer uten å bli oppdaget.Det er derfor ikke overraskende hvis den tyske etterretningstjenesten har etterforsket påstandene om russisk innblanding i de politiske prosessene i Tyskland og ikke har funnet noe. Men siden slike forestillinger ikke baseres på fakta så vil dette ganske sikkert ikke være slutten på denne historien.Etter å ha mislyktes i å finne bevis for russisk innblanding i de tyske politiske prosessene er etterretningstjenesten oppsatt på å finne dette «beviset» gjennom måten RT (Russia Today) dekker tysk politikk på. Det var presis det som skjedde med den fakta-tomme etterretningsrapporten i USA hvor det ble påstått av det var Russland som stod bak lekkasjene til Clinton. Men den vendte diskusjonen bort fra lekkasjen og over til et angrep på RT.1477553237jpg
Russia Today (RT) er en mediekanal som konkurrerer med vestlige kanaler om publikums oppmerksomhet. Den har fått stadig mer seere de siste årene og oppfattes derfor som trussel mot det vestlige mediemonopolet.Tanken om at Russland er i stand til å kontrollere politiske resultater i vestlige land gjennom en enkelt fjernsynsstasjon - hvis dekningsgrad aldri er beskrevet som fullstendig eller rimelig - det er egentlig ganske fantstisk. Det ser imidlertid ut til å være det den så tidligere mektige vestlige establishment nå tror på.


Oversatt og bearbeidet av Knut Lindtner
Bilder/tekst: Knut Lindtner


Tilbake til Forsiden

Bloggkommentarer levert av Disqus