Tyskland i drift.

Grossen Drittweltslum.

 Den kvinnelige borgermesteren i Calais, Bouchart, sier nettopp: "På et europeisk nivå er det ingen som har en ide om hva som foregår i slike byer som Calais.»


Årsaken til at det er slik er at hendelsene som utspiller seg i Calais, av villeste tredje-verden-tilstander, overhodet ikke passer inn i det filosofisk-historiske skjemaet som har blitt bygget opp av den multikulturelle globalistiske eliten i EU. 

Og da disse eier eller kontrollerer alle sentrale media, får vi aldri vite noe om livet i de islamske byene i Tyskland heller. Ja,det som kjennetegner tysk elitepresse nå er å legge lokk på problemene. Så mye det er mulig uten å bli til latter.


Det som er interessant er at de nye problemene med masseinnvandringen også drar fram fortrengte og underkjente problemer som det ikke var "in" å snakke om. Men nå propper det opp at det finnes parallell islamsk justis, det finnes en rekke byer som politiet har gitt opp forlengst og som er under kontroll av kriminelle. Nå når alt blir bare verre, forlanger politiet å patruljere gatene med skuddsikre vester.


Men tar vi en verdensmetropol som Berlin, sier politiet nå at følgende bydeler er under kontroll av kriminelle, gjerne styrt av stammer og klaner importert fra den tredje verden. Det gjelder bydelene Neukølln, Wedding, Moabit, Kreuzberg og Charlottenburg, noe som skulle tilsvare folkemengden i Oslo.


Det er da nærmest med smerte at Innenriksministeriet i Tyskland nå legger fram tall som går ut på at det er omtrent to angrep på flyktningemottak om dagen i landet som helhet:747 i 2015. Og de fleste utføres med Molotovcocktails og eksplosiver,nærmest et mirakel at det ikke har blitt drept folk.


En regner med følgende tall:

21 000 høyreekstreme,50% innstilt på vold.

27 200 venstreekstreme,28% innstilt på vold.

43 890 medlemmer av islamske organisasjoner.

29 330 medlemmer av ekstreme utenlandske organisasjoner.


Byer som Duisburg, Gelsenkirchen, etc. har lenge vært tyske versjoner av Calais i Frankrike. Og nå seiler Braunschweig opp som den heteste voldsbyen.


Som jeg har bemerket noen ganger: den globalistiske eliten som har dyrket fram dette samfunnet tar naturligvis ikke noen former av selvkritikk, men leter etter syndebukker. Meget tysk dette da. En topp sa forleden: "tyskerne er dårlig integrerte". Morsomt.


Men følgende tiltak står på dagsorden for globalistene:

I mars trer forfatningsdomstolen i Karlsruhe sammen for å drøfte om det Nasjonal Demokratiske Partiet (NPD) skal forbys eller ikke.

Samtidig pågår det en hetskampanje mot Alternative für Deutschland (AfD) hvor det hevdes at vi her står overfor en "neue völkische Bewegung" som i tysk politisk vokabular er identisk med nazisme. Ellers omtales medlemmene som "Pack" og "Ratten" og Antifa knuser partikontorene landet rundt. Det siste fra det hold er å sabotere PayPal pengeinnsamlinger på nettet til AfD.


Hvis nå Tyskland forbyr NPD oppnår de bare at AfD får mange nye medlemmer samt at det voldelige høyreekstreme får unge medlemmer. Og Pegida får ytterligere flere demonstranter. Det er vanskelig å se klokskapen i et forbud.


I det tyskspråklige rom skjer det en liten sensasjon nå. En professor Beat Bäschlin skrev i 1990 en bok som het "Der Islam wird uns fressen" som i Sveits ble trykket i et lite opplag og lest av få. Nå har man nyoppdaget boken og funnet ut at Bäschlins analyser og prognoser er like gode og aktuelle som Jean Raspails fra 1973. Det er en innertier for situasjonen i Europa nå.


Eller som en annen kjent forfatter skriver 8 desember 2015:

Tyskland er "auf dem Weg in einen grossen Drittweltslum».


Vil våre hjemlige rikspolitikere ta noen lærdom av tysk og svensk utvikling nå?

Glem det,kjære leser.


Jan Hårstad


Bloggkommentarer levert av Disqus