Undergraving og nazifisering av Ukraina siden 1953

CIA: Undergraving og og nazifisering siden 1953


Av Wayne Madsen


Den nylige offentliggjøringen av 3800 dokumenter fra CIA har detaljerte bevis for at CIA siden 1953 har kjørt to program som ikke bare har hatt til hensikt å destabilisere Ukraina, men å nazifisere landet ved hjelp av etterfølgerne til den andre verdenskrigs Ukrainske nazileder, Stepan Bandera.


CIA-programmet strakk seg over førti år. Det startet som en paramilitær operasjon som sørget for finansiering og utstyr for slike anti-sovjetiske motstandsgrupper som det «Øverste Ukrainske Frigjøringsrådet»(UHVR); og filialene, Organisasjonen av Ukrainske Nasjonalister (OUN) og den Ukrainske Frigjøringsarméen (UPA), alle sammen nazistiske Banderafolk. CIA sørget også for støtte i en vis grad til en anti-Bandera fraksjon av UHVR som het ZP-UHVR - en utenlandsk-basert kunstig gren av CIA og britisk MI-6 etterretningstjeneste. I de tidlige CIA-operasjonene for å destabilisere Ukraina ble det brukt eksil-ukrainere som agenter som ble infiltrert inn i det sovjetiske Ukraina under kodenavnet Prosjekt AERODYNAMIC.


28101_j1mvuhmvwk_steampunk_city.jpg


Et tidligere topp-hemmelig CIA-dokument, datert 13. juli 1953, beskriver AERODYNAMIC: «Formålet med Prosjekt AERODYNAMIC er å sørge for å utnytte og utvide den anti-sovjetiske ukrainske motstanden som formålstjenlig både til kald og varm krig. Slike grupper som… (UHVR), …(OUN) og …(ZPUHVR) i Vest-Europa og USA, og andre organisasjoner slike som OUN/B vil bli brukt.» CIA innrømmet i 1970 i et tidligere hemmelig dokument at de hadde vært i kontakt med ZPUHVR siden 1950.


OUN-B var Bandera-delen av OUN. Dens ny-nazistiske sympatisører finner en i dag plassert i den ukrainske nasjonale regjeringen i Kiev og i regionale- og kommunestyrer utover i hele landet.


AERODYNAMIC plasserte felt-agenter inne i det sovjetiske Ukraina, som på sin side etablerte kontakt med Ukrainas Motstandsbevegelse, særlig SB- (etterretningstjeneste) agenter til OUN som allerede opererte inne i Ukraina. CIA sørget for flyslipp av kommunikasjonsutstyr og andre forsyninger, sannsynligvis omfattet dette våpen og ammunisjon, til den hemmelige CIA-hæren innad i Ukraina. De fleste av CIAs ukrainske agenter ble trent i Vest-Tyskland. Kommunikasjonen mellom CIA-agentene i Ukraina og deres vestlige ledere skjedde via toveis walkie-talkie (WT), på kortbølgen via internasjonale kanaler og hemmelige kurerer både via land og luft.


steampunk-arts-11.jpg

Dokumentene beskriver en merkelig verden


Agenter som ble sluppet fra luften over Ukraina hadde med seg utstyr som bl.a. bestod av en penne-pistol med tåregass, en sovepose for arktiske forhold, en øks, et verktøy for grøfting, lommekniv, en sjokoladeplate, et Minox kamera og en 35 mm Leica-kamera, film, sovjetisk toalettutstyr, lue og jakke, en 22 kaliber pistol med kuler, gummi-kondomer for å ha filmene vanntette. Andre agenter hadde radioutstyr, håndgeneratorer, nikkel-kadmium batterier og signalutstyr for flykontakt.

 

CIA-dokumenter viser at AERODYNAMIC fortsatte å operere gjennom Nixon-regjeringen frem til 1970.


Et annent AERODYNAMIC-tilnyttet prosjekt, CAPACHO, satset mer på psykologiske krigføring ganske likt det som beskrives av John Le Carré i sin spionroman «spionen som kom inn fra kulden». CIA etablerte et selskap for propaganda på Manhattan. Det hadde som formål å publisere anti-sovjetisk ZPUHVR litteratur som skulle smugles inn i Ukraina. Den nye slagmarken skulle ikke være myrområder nær Odessa eller kalde forlatte varehus i Kiev, men i et verdensenter for publikasjoner og radio- og TV medier.


CIAs front-selskap var «Prolog Research and Publishing Associates, Inc.», som seinere ble kjent som Prolog. Gruppen produserte det ukrainsk-språklige «Prolog»-magasinet. CIA referer til Prolog som et «non-profit», skatte-fritatt dekk-selskap for ZP/UHVRs virksomheter. Hvilken «lovlige enhet» som ble brukt av CIA til å finansiere Prolog er fortatt hemmeligholdt. Imidlertid slår de HEMMELIGE CIA dokumentene fast at fondene bak Prolog havnet i New York kontoret «via Denver og Los Angeles. Kvitteringene som viste hvor pengene kom fra ikke ble gitt New Yorks skattemyndigheter da de ba om dette.»


Med hensyn til München-kontoret til Prolog slår CIA-dokumentene fast at finansieringen av Prolog kommer fra en bank-konto i New York til en bank de samarbeidet med, men hvis navn fortsatt er hemmeligholdt. I 1967 slo CIA sammen aktivitetene til Prolog i München og München-kontoret til de de nasjonalistiske eksil-ukrainerne sitt tidsskrift «Suchasnist».  


I 1969 begynte AERODYNAMIC å fremme saken til Krim-tartarene. Allerede i 1959 hadde Canada, ikke minst på grunn av sin store ukrainske befolkning, gjennom sin etterretningstjeneste satt i verk et tilsvarende prosjekt under navnet «Rødhud» (REDSKIN).


1079x629_1819_sunny_november_2d_fantasy_steampunk_animals_city_picture_image_digital_art.jpg

Å leve i en slik verden kan gjøre noen og enhver forskrudd


Etter hvert som den internasjonale flytrafikken økte også antallet besøkende til vesten fra Ukraina. Disse reisende var av stor interesse for AERODYNAMIC. Mange av disse ble spurt av CIA-agenter om i all hemmelighet bringe Prolog-materiale, alt var sensurert av Sovjet-regjeringen, tilbake inn i Ukraina for spredning. Senere begynte AERODYNAMIC agenter å henvende seg til ukrainske reisende i andre øst-europeiske land, særlig Sovjet-Ukrainske besøkende til Tsjekkoslovakia i 1968 under «Praha-våren». Og henvendelsen gjaldt det samme: om å ta med seg forbudt litteratur tilbake til Ukraina.


AERODYNAMIC fortsatte til langt ut på 1980-tallet som operasjon QRDYNAMIC, som var tilknyttet CIAs «Politiske og Psykologiske stab». 


QRDYNAMIC begynte å knytte sine operasjoner opp mot folk som milliardæren George Soros og spesielt til «Helsinki Watch Groups» operasjoner i Kiev og i Moskva. Utdelingen av undergrunnsmateriale ble utvidet fra flygeblad og hefter til lydkassetter, stempler med anti-sovjetisk innhold, klistremerker og T-skjorter. ORDYNAMIC utvidet sine operasjoner til China åpenbart fra Tokyo-kontoret; til Tsjekkoslovakia, Polen, Esland, Litauen, Latvia, Jugoslavia, Afghanistan, det sovjetiske Sentral-Asia og den sovjetiske Stillehavsregionen og til ukraina-canadierne. QRDYNAMIC betalte også journalist-agenter som hadde innflytelse. Disse journalistene befant seg i Sverige, Sveits, Australia, Israel og Østerrike.


Men da «Glasnost og Perestroika» startet på midten av 80-tallet, begynte futten å gå ut av QRDYNAMIC. De høye leiekostnadene på Manhattan førte til at en måtte se etter billigere lokaler i New Jersey.


Statssekretær for Europeiske/Eurasiske forbindelser, Victoria Nuland,  Maidan-jomfruen, fortalte kongressen at USA hadde brukt 5 milliarder dollar for å fravriste kontrollen over Ukraina fra den russiske interesse-sfæren etter Sovjetunionens kollaps. Med de siste avsløringene fra CIA ser det ut til at den prislappen til USAs skattebetalere for slike utenlandske ulovligheter har vært langt høyere.


Oversatt, bearbeidet og forkortet av Knut Lindtner

Bloggkommentarer levert av Disqus