Ungarn utfordrer Brussel

Ungarn i åpen konfrontasjon med EU-ledelsen:


EU har over 900 No-go soner


Mer enn 900 «no-go" soner med et stort antall ulovlige migranter befinner seg nå i EU-hovedstedene, slike som Paris, Stockholm, Berlin og London, sier den Ungarske regjeringen. Og føyer til at ingen vet hvor mange terrorister som ankommer uten at en vet noe om hvem eller hvor de er.


1253.jpg


«No-go" områder er steder som ikke eller nesten ikke kontrolleres av myndighetene. Det er i de fire over nevnte byene at en finner de fleste av disse sonene, sier web-siden til den ungarske regjeringen som planlegger en folkeavstemning om EUs kvote-plan. De påbudte europeiske kvotene øker terror-risikoen i Europa og truer vår kultur, skriver Websiden.


Ulovlige migranter krysser grensene ukontrollert, så vi vet ikke hvem de er eller hvor mange det er eller hva deres hensikter er. Vi vet ikke hvor mange som kommer med skjulte motiver og derfor kan være terrorister.


En tavle viser en tikkende klokke som forteller at en asyl-søker kommer til EU hvert 12. sekund.


«De som kommer til til EU ulovlig respekterer ikke vår kultur og ønsker ikke å dele våre felles verdier», sier web-siden. «Handler vi ikke nå vil vi ikke kjenne igjen Europa om noen få ti-år.»


Den ungarske regjeringen har lenge avvist en kvote-ordning for bosetting av migranter og flyktninger. For å løse krisen har landet argumentert med at EUs ytre grenser må sikres. I september startet landet med å bygge et grensegjerde overfor Serbia og innførte strenge straffer, inn til 3 års fengsel, for å krysse grensen ulovlig eller forsøk på å ødelegge gjerdet.


Kommentar: Egentlig er denne nettsiden en krigserklæring overfor EU-ledelsens politikk. Det den ungarske regjeringen her gjør er stikk i strid med den udemokratiske ledelsen i Brussel ønsker, naturligvis. En folkeavstemning om migrasjon og grensekontroll er det verste som kan skje for EU-ledelsen. Og hvis resultatet blir slik EU ikke ønsker, vil hele avtalen med Tyrkia og Schengen-avtalen havarere. Det vil kunne sette hele EU-samarbedet i fare, kanskje i like stor grad som et folkeavstemningsresultat som melder Storbritannia ut.


prime-minister-586728.jpg

Viktor Orbán er en ungarsk politiker. Han var Ungarns statsminister fra 1998 til 2002 og fra 2010. Statsminister Viktor Orbán vant valget i Ungarn i 2014 med stort flertall. Ungarn er medlem i EU siden 2003.


Dette vil dessuten være stikk i strid med med de fire friheter som EU bygger på - den frie flyten for kapitalkreftene. Slik jeg ser det er faktisk nasjonalstaten i dag det viktigste vernet for rettigheter i arbeidslivet og en nedbryting av nasjonale grenser er nettopp det kapitalkreftene ønsker seg. Tariffavtaler vil i et slikt system fullstendig undergraves - det samme vil en rekke sosiale rettigheter som er forankret nasjonalt og som er svært viktig for den levestandarden og levekårene til menneskene i Norge.


Ungarn fremstilles i mediene som ytterliggående høyreorientert. Men den er demokratisk valgt. Det er ikke EU-ledelsen. EU-ledelsen sier de representerer sentrum: «Det udemokratiske, ekstreme sentrum». At den ungarske regjeringen setter opp en slik web-side i det hele tatt, er det klareste eksemplet en kan finne på hvor lite EU nå henger sammen politisk.

Bloggkommentarer levert av Disqus