USA bekrefter Tyrkias oljetyveri

USA bekrefter Tyrkias oljehandel med IS.


USA har ikke bombet ISs olje-tyveri fra Irak og Syria. Dette har tidligere avdelingsdirektør, Michael Morell i CIA innrømmet, ifølge Michael Snyder i en artikkel i Global Research. USA har helt bevisst unngått dette, altså latt være å ramme hovedkilden til ISs inntekter.


Et viktig spørsmål blir dermed hvordan dette begrunnes. I og med at dette nå innrømmes, er det potensielt en politisk kjempeskandale i USA, men republikanerne forholder seg helt passivt til akkurat dette. Årsaken er naturligvis at de har vært enig i denne politikken - altså i denne dobbeltholdningen til IS som har preget den amerikanske politikken. 


På den ene siden å fordømmes IS i ord. På den andre siden lar en ikke bare være å strupe IS økonomisk, men faktisk støtter en dem materielt gjennom våpenleveringer.


USA forholder seg fullstendig passiv til at den tyrkiske NATO-grensen til IS-områder er fullstendig åpen for våpen, IS-personell og oljetransport. Det kan bare forståes slik at USA mener seg tjent med en slik grense - at det tjener USAs interesser å la det være slik.


Men etter Paris-massakren, bombing av russisk passasjerfly over Sinai og tyrkisk nedskyting av jagerflyet over Syria nær den tyrkiske grensen, begynner nå en del medier å stille spørsmål om dette. Endelig. Den IS-åpne tyrkiske grensen har vært kjent i flere år, ikke minst fra USAs side.


Men altså: Hvordan begrunnes denne unnfallenheten overfor den ulovlige transporten og omsetningen av stjålet olje til Tyrkia, fra feltene i Irak og Syria?


Ifølge Michael Morell er en begrunnelse at USA ikke ville lage en miljøkatastrofe ved å bombe oljetankbilene og oljeinstallasjonene. En annen begrunnelse er at USA ikke vil ødelegge installasjonene hvor oljen produseres, for de vil være viktig for myndighetene i Irak og Syria når krigen en gang er over. (Det finnes en video-link her hvor dette fremgår, om du skulle lure).


Det betyr dermed at USA i lang tid har visst om denne ulovlige trafikken, men unnlatt å gjøre noe med den. Og det forteller alt om Tyrkias rolle i dette politiske spillet. 

Tyrkias president Erdogan ber om bevis. Uttalelsen fra Michael Morell bekrefter det ulovlige oljetyveriet.


Bloggkommentarer levert av Disqus