USA bestikker politikere, journalister, forleggere og andre

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

«Falken» intervjuer Michael Hudson om de indre motsigelsene i USAs utenrikspolitikk.
Michael Hudson er professor i økonomi og en tidligere Wall Street-analytiker. Han har bl.a. gitt ut boken «Super Imperialism",  om den økonomiske strategien til det Amerikanske imperiet. Teksten er oversatt, bearbeidet og noe forkortet av Knut Lindtner

Del 2

Falken (F): hvis du hadde Vladimir Putin, Dimitry Medvedev, Anton Siluanov og Elvira Nabiullina fulle oppmerksomhet og støtte - hvilket råd ville du gi dem?MH: De trenger å forstå hvorledes neoliberal rådgiving som er gitt av HIID (Harvard Institut for International Development) og Verdensbanken har forkrøplet industriens evne til å konkurrere. Privatisering fører til en økning av levekostnadene og kostnadene til forretningsvirksomhet. USA, Tyskland og andre suksessrike industrialiserte økonomier fikk sin fremgang gjennom tunge offentlige infrstruktur-investeringer og ved å holde prisene på det mest grunnleggende nede: helsevesen, utdannelse, pensjoner, transport, kommunikasjoner, energiforsyning, vannforsyning osv.

F: Russland og China har iverksatt noe jeg tror er unikt i verdenshistorien: To tidligere imperier som har tatt den politiske beslutningen å bli gjensidig avhengig av hverandre, i virkeligheten skaper de et symbiotisk forhold. F.eks. har China besluttet, og det er grunnleggende, at de skal bli fullstendig avhengig av Russland vedrørende energiforsyning og militær utstyr. Russland på sin side håper at at den kinesiske økonomien vil gi rom for utvikling og vekst. Jeg vil argumentere for at de på mange måter er perfekt komplementære til hverandre. Er du enig i denne vurderingen og hvorledes evaluerer du potensialet for økonomisk/finansielt samarbeid mellom disse to supermaktene? Kan Russland og China sammen, og i samarbeid med BRICS og SCO (Shanghaigruppen, oversetter) skape en ny dollarfri og uavhengig økonomi og marked?MH: To sentrale dynamikker virker her sammen. Først av alt må en vite at når en skal handle, investere og lage monetære arrangementer, er det viktig at dette blir på lang sikt. USA har skapt denne langsiktigheten for Russland og China ved å gjøre det klart at landet går imot den voksende innflytelsen til både Russland og China (også til Iran og enhver annen potensiell deltaker).

Den andre dynamikken er at i USAs «splitt og hersk»- strategi forsøker en å ta ned den ene rivalen etter den andre.Gjennom å slutte seg sammen og ved å utvide Shanghaigruppen til å inkludere Iran og andre land - tvinger dette USA til å føre en «to-front-krig» hvis landet gjør utfall mot China eller Russland. Så deres langsiktige relasjon er gjensidig sikkerhet mot deres enste sannsynlige aggressor.

Investeringer i rørledninger krever en lang periode før det lønner seg. Dermed kan ikke det være et tema til uoverensstemmelser landene imellom, slik det er blitt med rørledningen til Europa. Europa ser ut til å være villig til å utestenges i «kulden» ved at de velger politikere som ganske enkelt er «kjøpt» av penger fra USA.

Det er dette som er den uuttalte nøkkelen til å forstå USAs diplomati: ganske enkelt å bestikke politikere, journalister, forleggere og andre. Så lenge USAs finansminister grenseløst kan trykke penger, så lenge verdens sentralbanker er villige til å absorbere disse dollariserte gjeldsbrevene gjennom å kjøpe USAs statsobligasjoner slik at landet kan finansiere et militærvesen som omringer dem, så lenge vil USA ikke trenge balanse i budsjettene og det vil heller ikke være en plagsom utenlandsgjeld, slik alle andre lands militærbudsjetter bremses av gjeld.

For å møte dette må Russland, China og andre land utvikle et alternativt monetært system til USA-dollaren, et system hvor US-bankene erstattes og et egent bank-alternativ til SWIFT.

Lykkes de med dette har USAs neokonservative overspilt hånden sin - og ironisk blir de (Russland, China) da en kraft for verdensfred ved at de forener resten av verdens økonomier, handel, finans og til og med defensive militære systemer for å beskytte seg selv overfor USAs trussel. Lykkes de vil denne trusselen svekkes - men USAs tilbaketog vil ikke bli noe vakkert syn, det vil heller ikke kollapsen av deres finansielle system være.

F: Til tross for alle de dystre spådommene om dollarens fremtid, forsetter USA å produsere dollar av luft, land over hele verden fortsetter å bruke dollar i sin handel, USAs statsgjeld fortsetter å stige, de fattige blir fattigere, de rike rikere og ingenting synes å forandre seg selv om USA i utenrikspolitikken går fra den ene tabben til den andre. Hvor lenge kan dette fortsette? Finnes det en objektiv grense for hvor lenge et slikt system kan vedvare? Kan du se noen hendelser som vil tvinge USA til å oppgi posisjonen som Imperium og bli et «vanlig» land, slik det har skjedd med så mange tidligere Imperier?MH: Det finnes ingen objektiv grense for hvor lenge dette vil vare med mindre ofrene for denne politikken slåss effektivt mot den. Romas kreditor-oligarki skapte den mørke middelalderen som varte i nesten tusen år.

Dollar-hegemoniet vil bli borte når en alternativ maskin for å oppbevare de internasjonale reservene er utviklet. Det er dette som er målet med den nye BRICS-banken og de andre økonomiske alternative tiltakene. Det som nå trengs er et komplementært skattesystem og en strategi for offentlige investeringer og subsidier.

Heller enn en hendelse som fører til at USAs neocons gir opp sine mål, vil det bli en prosess som speiler den vestlige økonomiens langsomme sammenbrudd.

F: China og USA er helt klart på en politisk og militær kollisjonskurs. Likevel sier mange at at China og USA er så gjennomgripende avhengige av hverandre at det ikke kan bli noen virkelig konflikt. Er USA og China virkelig i et symbiotisk forhold, eller kan China på noen som helst måte koble seg fra USAs marked uten å skape en kollaps for den kinesiske økonomien?MH: Det er ingen virkelig avhengighet fordi begge parter, både USA og China, forsøker å være økonomiskog militært uavhengige av hverandre slik at de ikke havner i underdanighet. USAs mål er naturligvis å gjøre andre land økonomisk avhengig av seg, men også militært avhengig. 

China og USA har et gjensidig handel og investerings-forhold. Men det er ikke «symbiotisk» fordi det kan avsluttes når som helst uten å true noen av partenes solvens og overlevelse.

China skifter allerede fra eksportmarkedet til hjemme-markedet. Og i monetære politiske betegnelser «sponser landet økonomisk komplementaritet (de utfyller hverandre, oversetter) med de andre BRICS-landene, Iran, Sør-Amerikanske og Afrikanske land.»

F: Du sier at «China og USA har et gjensidig handels- og investeringsforhold, men det er ikke symbiotisk,» fordi det kan avsluttes når som helst uten å true hver av partenes solvens og overlevelse». Kan du si noe mer om hvorfor ikke det vil skade alvorlig begge økonomiene hvis båndene mellom dem plutselig ville bli kuttet? Er ikke Walmart avgjørende for lavinntekt - sektoren i USAs økonomi og for å holde inflasjonen nede og er ikke inntekten som kommer fra disse «Walmart-båndene» avgjørende for Chinas økonomi?MH: Det China har forsynt Walmart med, kan nå selges til landets blomstrende internasjonale marked. China trenger ikke flere dollar. Det som i virkeligheten skjer er at jo mere dollar China tjener, er det bare en ting landet trygt kan bruke dem til: å låne dem tilbake til finansdepardemetet i USA som bruker dem til militært å innsirkle China.

Walmart på sin side forblir avhengig av sine kinesiske selgere. Innkjøperne gir langt mindre fortjeneste til kineserne enn det de kunne få på hjemmemarkedet eller i andre asiatiske markeder.

Hele intervjuet kan leses her: http://thesaker.is/the-saker-interviews-michael-hu...

Bloggkommentarer levert av Disqus