USA forbereder evnen til 1.slag med atomvåpen

USAs rakettskjold har som mål å være kamuflasje for plutselig atomangrep mot Russland - sier den russiske generalstaben.


En anti-ballistisk missil ( ABM ) er en overflate -til-luft-missil designet for å motvirke ballistiske missiler (se missilforsvar ). Begrepet "anti-ballistisk missil" er et generisk begrep som formidler et system som er utformet for å fange opp og ødelegge enhver form for ballistisk trussel, men den brukes ofte til systemer som er spesielt utviklet for å motvirke interkontinentale ballistiske missiler (ICBM). (Forkortet fra Wikipedia)


1200px-the_first_of_two_terminal_high_altitude_area_defense_thaad_interceptors_is_launched_during_a_successful_intercept_test_-_us_armyjpg

THAAD- missil-systemet som USA utplasserer i Sør-Korea i rekordtempo før valget vil øke faren for atomkrig fordi USA kan fristes til 1. slag. Dette systemet øker tryggheten for at motstanderen ikke kan slå tilbake.

 

De Forente Stater er ute etter strategisk global dominans ved å utvikle anti-ballistiske rakettsystemer som skal være i stand til plutselige avvæpningsangrep mot Russland og Kina, ifølge nestlederen i den russiske generalstaben.


Det er en klar lenke mellom Washingtons globale angrepsinitiativ som vil ha kapasitet til å nå «ethvert mål overalt i verden innen én time etter en beslutning» og utplasseringen av rakettsystemer i Europa og ombord i marinefartøyer rundt omkring i verden.


Generalløytnant Viktor Poznikhir sa i en pressebriefing på onsdag: «Tilstedeværelsen av USAs rakettforsvar i Europa, og raketter på marinefartøy i i havområder nært opp til Russland skaper en mektig men skjult angrepsmulighet til å utføre et plutselig atomangrep mot Den Russiske Føderasjonen.


methode2ftimes2fprod2fweb2fbin2f66f3745e-8fe2-11e6-8d9f-b994bff2c484jpg
Generalløytnant Viktor Poznikhir


Mens USA fortsetter å påstå at disse rakettskjoldene kun skal redusere risikoen mot trusler fra kjeltring-stater, bekrefter resultatene av datasimulering at Pentagons installasjoner er rettet mot Russland og Kina, ifølge Poznikhir.


Varslingssystemer i det amerikanske rakettsystemet, sa han, dekker alle mulige baner fra russiske ballistiske raketter som er avfyrt mot De Forente Stater. Og det er bare ventet at disse blir mer avansert når nye satellitter i lav bane skal komplementere eksisterende radar-systemer.  


 «Når de prøver ut plutselige avvæpningsangrep rettet mot russiske eller kinesiske strategiske atomstyrker, øker dette effektiviteten til USAs rakettforsvarssystem», la Poznikhir til.


Amerikanske ABM-systemer skaper ikke bare en «illusjon» om sikkerhet mot gjengjeldelsesangrep, men kan også brukes til å utføre et snik-atom-angrep mot Russland.


furtherance1-e1355344863601png
Det er også verd å merke seg at NATO (USA) har første bruk av atomvåpen som en del av sin strategi.


Det er et åpenlyst brudd på avtalen om mellomdistanse atomraketter. Disse standard landbaserte rakettsystemene kan i alle hemmelighet erstattes med Tomahawk krysserraketter i stedet for avskjæringsraketter. Og at Pentagon nekter for dette faktum, ifølge Poznikhir, er « for å si det mildt lite overbevisende».


Videre har Washington ensidig trukket seg fra avtalen om anti-ballistiske raketter som ble undertegnet i 1972, og som ble inngått med Sovjet-Unionen. Dette har gjort det mulig for dem å utvikle mer avanserte våpen som nå ikke bare utgjør en trussel mot mål på bakken, men også i rommet.


«I februar 2008 demonstrerte Pentagon muligheten til å få til romraketter med ABM-kapasiteter», sa Poznikhir. «En amerikansk satellitt i en høyde på omtrent 250 kilometer ble ødelagt av en Standard-3-rakett, skutt ut fra en destroyer fra USA».


«Når en ser på den globale muligheten til ABM-skipenes utplassering, er enhver stat sin virksomhet i rommet truet, inkludert Den Russiske Føderasjonen og Folkerepublikken Kina».


13822753-v-rf-nazvali-esminec-donald-cook-v-baltjpg
Aegis-destroyeren, Donald Cook, er en del av dette systemet. Den har flere ganger havnet i episoder tett oppunder russisk territorialgrense både i Svartehavet og i Østersjøen. Hadde russerne gjort noe lignende utenfor USAs kyst hadde verden vært på randen av krig.


Russland har gjentatte ganger uttrykt sin bekymring over den risikoen de amerikanske ABM-systemene utgjør i den globale maktbalansen, og dermed mot fred og stabilitet. Men de har hele tiden blitt satt på sidelinjen.


«Når det gjelder rammen for samarbeid, har vi foreslått i fellesskap å utvikle et rakettsystem spesielt beregnet til forsvar for Europa, som kunne garantere sikkerhet mot virkningen av ikke-strategiske raketter», sa Poznikhir.


«Men alle russiske initiativ har blitt avslått».


«Derfor er Russland tvunget til å opprettholde balansen med strategiske våpen, og minske de mulige skadene mot nasjonal sikkerhet som er et resultat av De Forente Staters utvikling av ABM-systemene».


360_missile_defense_0917jpg
Et slikt "rakettskjold" er foreslått også utplassert i Norge. Det vil gjøre Norge til et russisk atombombe-mål og verden til et mindre trygt sted.


«Dette vil ikke gjøre verden til et tryggere sted», advarte han, og ber innstendig Washington om å bli med i en konstruktiv dialog i stedet for gjentatte ganger si at systemene ikke har som mål å underminere Russlands eller Kinas nasjonale sikkerhet.Oversatt og noe forkortet av Ingunn Kvil Gamst
Bilder/tekst: Knut Lindtner


Tilbake til Forsiden 

Bloggkommentarer levert av Disqus