USA vil stå utenfor og over alle andre

Denne artikkelen er skrevet av Alexander Mercouris. Han er bosatt i London og skriver om internasjonal politikk med særlig interesse i Russland og internasjonal rett. Han er utdannet jurist.


Den er oversatt og bearbeidet av Knut Lindtner.


USA krever rett til å stå utenfor og over FNs sikkerhetsråd.

USAs regjering krever nå å kunne iverksette sanksjoner mot Iran selv om det nedlegges Veto mot dette i sikkerhetsrådet. 

Den viktigste grunnen til sanksjonene mot Iran var å isolere landet fra sine naturlig allierte, China og Russland. Iran er en naturlig del av det fremvoksende Euroasiatiske systemet som disse landene prøver å utvikle.

USA betrakter fremveksten av dette systemet som en direkte trussel mot landets globale dominans. De vil gjøre alt som er mulig for å isolere Iran fra China og Russland, for på den måten å forsinke fremveksten av dette systemet. På sammen måte som USA bruker sanksjoner for å isolere Russland fra sine naturlige handelspartnere i Europa, bruker USA sanksjoner for å isolere Iran fra sine partnere, China og Russland. Derfor presser China og Russland på for å få hevet sanksjonene.

Og det er derfor USA vil beholde dem, til tross for at det har vært klart (siden 2007) at Iran ikke har noe atomvåpenprogram, som var begrunnelsen for sanksjonene.

Den store rammeavtalen som Iran gjorde med stormaktene, USA, Russland, China, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, som legger opp til en mulig avtale for å heve sanksjonene, var en stor seier for China og Russland. Det skjedde fordi China og Russland har satt iverk tiltak som vil svekke sanksjonene.

F.eks. en avtale med Russland om olje mot forbruksvarer, eller tiltakene for et nytt betalingssystem uavhengig av SWIFT, hvor Iran et utestengt. Russland og Iran har også diskutert en mulig samarbeidsavtale om kjernekraft. I tillegg til dette kommer også nå leveranser til Iran av det russiske rakettforsvarsystemet (S300).

Siden USAs militære har utelukket et mulig militært angrep på Iran, har disse nye tiltakene fremtvunget forhandlinger fra USAs side, for at landet ikke helt skal miste enhver innflytelse overfor Iran.

At det dreier seg om et geo-politisk spill mer enn en virkelig tilnærming, fremgår av det forslaget til prosedyrer som USA fremmer. Dette forslaget vil gi dem muligheten å ensidig å gjenopprette sanksjonene overfor Iran hvis det passer dem, også uten et vedtak fra FNs sikkerhetsråd og selv om en kommer frem til en atom-avtale med Irak.

USAs FN-ambassadør Samantha Power sier rett ut at dette er for å forhindre et veto i FN fra Russland eller China.

Årsaken til dette ligger opp i dagen. Ettersom sanksjonene er USAs eneste effektive våpen mot Iran, vil de sikre seg retten til å gjeninnføre dem når det passer dem. og siden det er integrasjonen med China og Russland de er redde for, vil de ikke at disse to staten skal ha veto-rett.

Forslaget er likevel ekstraordinært. Sanksjonene overfor Iran ble vedtatt av FNs sikkerhetsråd under kapittel VII i FN-charteret. USA krever altså en særskilt rett til å handle på siden av sikkerhetsrådet ved å stille seg over og utenfor rådet, slik at landet kan overkjøre vetoet til to av de faste medlemmene i rådet.

At USA fremmer et slikt forslag forteller med reine ord hvordan landet oppfatter seg. I praksis betyr dette at de anser seg hevet over internasjonale lover. Sagt på en annen måte betyr det at USA krever retten til selv å bestemme hva internasjonal lov skal være.

China og Russland må oppfatte denne holdningen som langt mer forstyrrende og farligere enn  et hvilket som helst Iransk atomprogram.

Artikkelen kan leses her: http://russia-insider.com/en/iran-framework-deal-n...

Bloggkommentarer levert av Disqus