USAs psykologforenings etiske død?

Den etiske døden til psykologforeningen i USA (APA)

Dette er overskriften i en artikkel fra den amerikanske psykologen Geoff Gray. Han innleder med å skrive at samvittigheten til psykologforeningen i USA dør langsomt som følge av at den bidrar til å lette bruken av tortur, fordi den bedrar sine egne medlemmer og fremmer søppelvitenskap til bruk for det amerikanske forsvaret.

I 2005 brøt foreningens ledelse sine egne retningslinjer for å muliggjøre deltagelse i Bush-regjeringens torturprogram. Dette var av kritisk betydning fordi Justisdepartementet hadde gjort det klart at det skulle være helsepersonell til stede under «forbedrete avhør»(tortur). Dessuten hadde andre fagforeninger som organiserte helsepersonell som « America Medical Association» og «America Psychiatric Association» erklært utvetydig at disse programmene var uetiske.

Videre skriver Gray:

«A national panel of human rights experts investigated a newly released cache of emails showing the APA, with the collaboration of the White House and CIA personnel, secretly modified its ethics policy to keep psychologists involved in torture. The New York Times reported on the panel’s findings on its front page late last month.»


I et tidligere svar har APA karakterisert rapporten som «resirkulerte beskyldninger» og at foreningen sist oktober ga et svar som tilbakeviste disse beskyldningene. Men nå har denne menneskerettighetsgruppen kommet med nye bevis:

«…One email from Kirk Hubbard, the CIA agent overseeing the torture program, gives a shout out to former APA president Martin Seligman, saying he “had helped a lot over the last 4 years.” [2] Seligman had earlier denied involvement.»


ASA (psykologforeningen) skriver at det hele er en offentlig misforståelse. De har nylig ansatt en egen advokat for å undersøke saken og planlegger et aggressivt kommunikasjonsprogram for å sette det hele på rett plass. Her er tydeligvis konklusjonen klar før undersøkelsen.

Gray skriver også at mye juks og bedrag har funnet sted, feks. i form av at svindelprogrammer for adferdsmodifikasjon er levert, særlig til krigsmakten i USA. Gjennom de forbindelsene (relasjonene) som ble etablert gjennom bidragene til torturvirksomheten dukket det, ifølge Grey, opp nye lukrative muligheter for inntjeninger gjennom uvitenskapelige pseudoprogrammer, uten virkning og til en høy pris.

Et av disse som Martin Seligman utviklet, «Comprehensive Soldier Resiliency Program», til en pris av $ 237 millioner, er nå tatt i bruk av hele krigsmakten. Programmets formål er å forhindre stress-relaterte psykiske problemer gjennom å lære soldatene å være i bedre form og være mer optimistiske. Psykologforeningen promoterte entusiastisk programmet i en rekke smånotiser i fagtidsskriftet «The American Psychologist». Men uavhengige evalueringer viser at det ikke virker. Programmet ble aldri undersøkt for dette før det ble tatt i bruk og kan faktisk også være skadelig. En artikkel i USA Today skriver om overraskende dårlige resultater. Når USA Today konfronterte krigsmakten med dette, gikk militærpsykologene tilbake og senket terskelen for optimisme for at  resultatene skulle se bedre ut.

Et annet program er «forbedrete forhørsteknikker» til $ 81 millioner. To psykologer, James Elmer Mitchell og Bruce Jessen, konstruerte disse avhørsteknikken ved å bruke prinsipper som av utviklet av den samme Martin Seligman. Dette programmet har ikke bare vært mislykket ved at det ikke har klart å produsere informasjon gjennom tortur, men også fordi det har bidratt til å ødelegge USAs omdømme over store deler av verden.

«Screening Passengers by Observation Techniques", (SPOT) til $ 900 millioner, har som formål å trene flyplassansatte til å identifisere mulige terrortrusler basert på personkarakteristika, adferd og ansiktsuttrykk. Det er psykolog Paul Ekman som skal ha utviklet dette programmet. Frem til dags dato har dette programmet ikke identifisert en eneste person.

For min egen del vil jeg tilføye at det i det minste er ett program som har fungert: Jeg siterer fra en oversatt artikkel fra voltaire.net:

Den opprinnelige rapporten bekrefter at CIA utførte eksperimenter basert på arbeidene til professor Martin Seligman (teorier om «lært hjelpeløshet»). Disse hadde ikke til hensikt å få frem tilståelser eller informasjon, men å etablere (inprente) en historie eller en bestemt adferd hos «forsøkskaninene» (fangene). CIA snakker om betingingsmetoder (læringsteknikker fra psykologien) under navnet «ikke-standard metoder for forhør». Alle navnene til torturistene er fjernet i den frigjorte rapporten.

Som vi kan se her dukker Martin Seligman opp også i denne sammenhengen, men denne gangen med et tortur- og forhørsprogram som virket. Det fikk en rekke fanger til å tilstå noe de ikke kunne ha vært med på eller gjort. Dermed fungerte programmet som dekning for de egentlige skyldige bak 9/11- angrepet.

Artikkelen om psykologforeningen finner en her: http://www.counterpunch.org/2015/05/13/the-ethical...

Den oversette artikkelen om de falske al-Qaida-tilståelsene finner en her: http://www.derimot.no/blog/al-qaida-ikke-involvert...

Tidligere artikkel om saken: http://www.derimot.no/blog/psykologer-hjalp-til-me...

Bloggkommentarer levert av Disqus