Værhaner snur seg med vinden

Siv Jensen og borgerskapets diskret sjarm


 Litt om det almene politiske hykleriet.


Ånei, ånei, har du hørt? Tror du sannelig ikke dobbelttunga Siv Jensen nå har blitt Nei til EU idag. Ja,sånn er det i høyere politikk, en må snu og vri seg som en slange.

 

indian.jpg

I de gamle indianer-romanene betød å snakke med dobbel tunge å lyge. I dag i vårt samfunn er det uttrykk for høyere politikk.


I år 2015 var Jensen representert i globalistenes festforestilling Bilderbergkonferansen. Ikke noen journalist eller politiker kommer inn der uten at Bilderbergenes apparat i etterretningstjenestene har klarert deg som ultra sikker for globalismens sak. For det er ingen deltagere på Bilderbergenes som går rundt og lekker hva som skjer i globalistenes planlegging. Det er som ekstremsportveko på Voss. Det er farlig. Her hersker OMERTA.


Når nå Jensen svinger i EU-saken kommer dette av at FRP-velgere og også lavere partikadre i apparatet i Norge, er misfornøyd med partiets politikk i det siste året. Det meldes av folk som bruker document.no og Frie Ytringer.


Den aller største skandalen i moderne norsk politikk var 13 juni 2016 da både FRP og AP som blokker uten dissens stemte for at EU skulle ha oversyn, kontroll av norsk økonomi. Det var så godt som en regelrett finansiell EU-innmelding.

 

nouturn.png

I trafikken er en u-sving farlig -livsfarlig. Men ikke i politikken - der kan det være smart.


Ingen av de store breikjeftene i partiet, Tybring-Gjedde eller Sandberg, sa et eneste ord i dissens. Folk som ellers utgir seg for å være folkets talerør, og folket var på det tidspunkt 70% imot tilknytning til EU.


Og hvordan forholdt Klassekampen seg som også SKRIVER at de er imot EU?(30 juni 2016, leder)


Jo,Klassekampens eneste innvending var at saken burde utsettes i realitetsbehandling. Ikke noe Nei, men utsettelse!


Like etterpå kommer omlegget av det norske forsvaret til en global intervensjonsstyrke som skal være et hjelpekorps for alle de imperialistiske krigene det bankerotte og falleferdige USA skal igangsette for å redde prosjektet om den ene supermakten. En må være amerikansk eller "norsk-"amerikansk politiker for ikke å forstå at det prosjektet har gått ut på dato for lenge siden. Noe som snart ligner et U-land i fattigdom og arbeidsløshet kan ikke erobre Kina-Russland alliansen. Men det tror sikkert Brende-Søreide som kommer direkte fra norske Unge Høire. De er sånn, det er ikke noe å gjøre med dem. Selv om man slo dem i hue for oppvåkning.

 

war-and-chaos-ahead-how-mega-rich-are-preparing-.jpg

I den norske regjeringen er underkastelsen av USA det viktigste. Avspenning, nedrustning og fred er fremmedord.


Heller ikke her hadde FRP noen innvendinger selv om Tybring-Gjedde satt i Utenrikskomiteen. Han syns vel dette også var storfine saker?


Humoristisk var det også at redaktør Braanen etter en mannsalder i redaktørstolen i Klassekampen den 25 juni måtte skrive en stubb på debattsida som het: "Ikke Nato-tilhenger". Åpenbart hadde han ikke fått fram det gjennom femten år. Samme dag var en prominent talsmann for Rødt, Ronny Kjeldsberg, ut i avisa med artikkelen "Brexit var ingen venstrebevegelse».


Som det framgår av alt som står i avisa: de "røde" fra middelklassen er skuffet over at de europeiske arbeiderklassene ikke har like politisk korrekte sinn som dem selv og er medlemmer av Anti-Rasistiske Senter, elsker islam og innvandring. De er en plage.


En bør kunne forstå selv om man er norsk, at Nato og EU er to sider av akkurat den samme imperialistiske mynt. Kriger over hele verden for å skaffe olje, gass og mineraler. Eksploatering av arbeiderklasse og pensjonister hvor dette er mulig i økonomisk krigføring, særlig i SørEuropa med Hellas på randen av voldelig borgerkrig.

 

tumblr_mc7efxrypz1qgxf3po1_500.jpg

I Det Kommunistiske Manifest beskriver Marx hvordan kapitalen trenger seg frem til alle avkroker i verden - hvordan kapitalen globaliseres. I dag tror "venstresiden" at dette er bra for folk og ser ikke at EU og NATO er kapitalens redskaper for nettopp denne politikken.


De politisk korrekte "sosialistene" bruker knapt ordet Imperialisme lenger verken om EU eller Nato. Som er det samme.


Og FRP under Siri Jensen, vår Bilderbergerdronning, er glødende tilhenger av Imperalisme og globalisering.


Det er bare det at under trykket fra sine velgere og partimedlemmer må hun nå foreta en 180 graders snu i EU-saken.


Men ved neste korsvei kan hun si Ja til EU.


Sånn er det i den høgere politikk både til Høire og til "venstresida".

 

Som ekstremsportveko, ein kan risikere å miste Gullpensjonen.


Jan Hårstad

Bloggkommentarer levert av Disqus