Valget i Frankrike vil ikke bringe landet fremover

Kruttønna France


powder-kegjpg
Det er ikke bare Midt-Østen som vil bli eksplosiv i tiden som kommer


Jan Hårstad


Slik som den etnisk-demografiske sammensetningen har blitt i EU-statene er det helt og absolutt umulig at en nasjonal-patriotisk politiker kan komme til makta via borgerlig parlamentarisme.


  Hvis vi tar aktuelle Frankrike er folkemengden på 65 millioner. Rundt 20% av den befolkningen har røtter i den tredje verden. Muslimene utgjør 5-6 millioner, altså mellom 8-10% av befolkningen.


  Sannsynligvis over 10% av registrerte velgere føler seg truet av enhver politiker som snakker om fransk kultur, nasjonalitet og identitet.


  Av disse enkle grunner har ikke Marine Le Pen en sjans i havet til å vinne andre runde 7 mai 2017. Både det tradisjonelle høyre og de såkalte "venstresidene" vil stemme multimillionær Macron og da kan vi få den situasjonen i Frankrike at den borgerlige parlamentarismen kan rystes.


960474ece9e0a6b7fab63b1b9863ead2b04bf7d39cf8fc85ae2b99656a952434_1jpg
EU-systemet og finanskapitalens representant vil nok være den foretrukne av den tradisjonelle venstresiden.


  For arbeiderklasse, bønder, småfolk og politiet samt sikkerhetsetablissementet er for Marine.


    Denne Macron var jo Hollandes økonomiminister inntil han meldte seg ut i august 2015 og ingen så det minste spor av hans tiltak som rettet opp sysselsetting og den slags. Før han kom så langt var han investmentbanker for Rothschild som er en stat i staten i det finansielle Paris og derved var han også invitert på Bilderbergkonferansen 2014.


  Vi snakker her om en wonderboy for globalkapitalisme, men også for den velstående Gay-lobbyen i Frankrike. Mer EU, mere Euro, mere Nato, mere innvandring, etc. etc.


    Sett fra pensjonister og småfolkets synspunkt vil Frankrike få trekk som minner både om Hellas og Italia. Såfremt banker Macron skal gjøre Frankrike konkurransedyktig i globalkapitalismen forutsetter dette at lønningene og de sosiale utgiftene senkes.


460c8fa3-8bde-4b3d-a4bd-0777ad9b41c8_w1023_r1_sjpg
Fra streikene, protestene og demonstrasjonene i Frankrike for et år siden mot det som ble kalt reformer i arbeidslivet - i praksis tiltak for å svekke lønnstakernes interesser på bekostning av kapitalen.


    Absolutt alle som i norske media analyserer europeisk politikk er fullstendig ute av stand til å forestille seg en verden utenfor tradisjonell borgerlig parlamentarisme. Å si at tiltroen til parlamentarismen med dens chattering classes mister tillit er som å banne i kjerka, men det er det som skjer i de fleste kriserammete EU-statene.


  Hele vårt hjemlige globalistkorps vil naturligvis stå på hue av glede over en Macron-seier 7 mai og feire at verdensordningen er gjeninnført etter Brexit og Trump.


  Det absolutt ingen vil skrive om - heller ikke Klassekampen - er at Rothschild-banker Macron som president vil bli oppfattet som en krigdeklarasjon mot både det patriotiske France samt arbeiderklassene, ikke minst bøndene.


france_3382760kjpg
De franske bøndenes protester har ofte vært svært konkrete


  Det vi derfor kan vente oss høsten og vinteren 2017 i Frankrike er mer konfrontasjoner på gatene, flere streiker, aksjoner og definitivt mer terror.


  Marine ville kaste ut alle Jihadister registrert av det franske sikkerhetspolitiet, Macron vil behandle dem etter normene for psykologisk og sosial integrering som korrektheten tilsier.

  Frankrike vil bli Europas kruttønne nummer en.Bilder m/tekst: Knut Lindtner

Tilbake til Forsiden

Bloggkommentarer levert av Disqus