Valget i Polen

Valget i Polen, 25/10-2015: 

 

Stemmeberettigete i Polen til 2 kammervalget til Sejmen og senat (underhus / overhus) har 30 732 398 av totalt 37 423 576 statsborgere. 15 595 335 deltok ved valget, 25/10. 

 

Norske medier fokuserte kun på 2 høyrepartier.  Som vi kjenner til i Norge preges mye i en valgkamp på premissene til kommersmedier med demokratiske underskudd. Neoliberalisme og høyre-nasjonalisme dominerer. EU -og NATO-medlemskap setter ytre grenser. Når polsk venstreside preges av intern splid og defensive holdninger blir utfordringene deretter. Men i tall og beretninger leser vi om nyfattigdom, migrasjonskrise, høyre-katolsk konservatisme. Det gjenspeiler seg i valgresultat. Valgdeltagelse på 50 %. Sperregrense på 8 % for allianser, sikrer høyreside-dominans. Vestlige medier har fokus på framgang for EU-kritiske PiS.  


tumblr_ma08fxoghd1rfk0eyo1_500.jpg

Flott polsk jente i nasjonaldrakt 


Platforma Obywatelska (PO) kaller seg selv liberalt-konservativt. Det gikk tilbake fra 39,2 % i 2011 til 24,1 % og 3.611.474 stemmer; 138 av 460 plasser i Sejmen. POs allianse-partnere i det konservative bondepartiet Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) ble også svekket. Det synker fra 8,4 % i 2011 til 5,13 % og 779.875 stemmer. 

 

Lov og rettferdighetspartiet (PiS; Prawo i Sprawiedliwość) overtok roret i den polske staten med 37,6 %, 5.711.687 stemmer, 235 av 460 representanter og rent flertall i parlamentet. PiS er et EU-skeptisk høyreparti.  

 

Zjenoczona Lewica (ZL) heter et ja-til-EU-allianse-parti mellom flere. Den ble etablert 21/7-15.  Utgangspunkt var et meget svakt resultat ved presidentvalget i mai 2015 for 2 ulike venstre-kandidater; Magdalena Ogórek og Janusz Palikot. ZL-alliansen får 7,55 % og 1,147,102 stemmer, men ble altså ikke representert. 

6 partier er med i ZL: 

Sojusz Lewicy Demokratycznej (Demokratisk venstreallianse). SLD er sosialdemokratisk etterfølger av Polens forente arbeiderparti; det gamle kommunistpartiet.  

Twój Ruch (Din bevegelse), venstre-liberale utbrytere fra PO, borgerplattformen. 

Polska Partia Socjalistyczna (Polens sosialistiske parti, PPS) startes av polske emigranter i 1892 i Paris, og følger SPDs (Det tyske sosialdemokratiske partiet) sitt Erfurt-program. 

Unia Pracy (Arbeiderunion, UP) startet i 1992 som sosialdemokratisk parti. 

Partia Zieloni (De grønne, PZ) startet i 2004. 

Polska Partia Pracy (Polsk arbeiderparti) startes i 2001 som klassisk sosialistisk parti.)  


balgarka.jpg


Partia Razem (`Sammen`) startet 16/5-2015. Omtales som sosialdemokratisk /sosialistisk.  

Razem-parti-alliansen avviser ledelses-kulturen i alle andre partier og styres kollektivt. Under TV-debatt i flere kanaler, 20/10-15, var partiet representert av den kjente historikeren Adrian Zandberg. Ifølge seg selv har Razem i august 2015 6 000 medlemmer og stiller i alle polske valgkretser til Sejmen, men ikke til senat. Partiet fikk 3,6 % og 550,349 stemmer, klart under den skyhøye sperregrensen. Likevel vurderes resultatet positivt fordi forhåndsprognosene kun tilsa 1,2 %. Razem får også statlig økonomi-støtte, basert på stemmetall. Razem kan til en viss grad sammenliknes med det spanske Podemos-partiet.  

Per Lothar Lindtner, 22/12-2015. Kilde: Samtale med Razem-medlem og wikipedia.      

Bloggkommentarer levert av Disqus