Vestlige medier: en samling mennesker som lever av å lyve.

MH-17 rapporten  Paul Craig Roberts

Roberts har tidligere arbeidet i USAs finansdepartement og har vært medredaktør i Wall Street Journal. Hans siste bøker er The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West og How America Was Lost.

Da jeg leste at rapporten om nedskytingen av det malayiske flyet over Ukraina var overlatt til Nederland visste jeg at det ikke ville bli noen etterforskning og ikke noen oppmerksomhet rundt fakta.

Og det ble det ikke.

Jeg hadde ikke tenkt å skrive om rapporten fordi Washingtons propaganda allerede hadde lyktes, i hvert fall i den vestlige verden, med sitt formål å legge skylden på Russland.  Men den feilaktige framstillingen av den nederlandske rapporten i vestlige medier, slik som i National Public Radio, er så opprørende fordi media konstruerer en historie, og ikke viser til rapporten.

For eksempel; jeg hørte akkurat NPR´s moskvakorrespondent, Corey Flintoff, si at raketten som traff flyet ble avfyrt av ukrainske separatister som manglet den tekniske evnen til å betjene et slikt system.  Derfor måtte raketten ha blitt avfyrt av en russer.

Det er ikke noe i den nederlandske rapporten som gir en slik konklusjon.  Flintoff er enten inkompetent eller han lyver eller han uttrykker sitt eget syn, og ikke rapportens konklusjon.

Den eneste konklusjonen rapporten gir er det vi allerede vet: hvis det var en Buk-rakett som skjøt ned flyet, var det en rakett som var laget i Russland.  Den nederlandske rapporten sier ingen ting om hvem som avfyrte den.

Ja, rapporten klandrer ikke Russland, men klandrer Ukraina for ikke å ha stengt luftrommet over en krigssone.  Advokater har uttalt som svar på rapporten  at familiene til de som omkom, og Malaysian Airline selv, sannsynligvis kan gå til sak mot Ukraina for uaktsomhet.

Naturligvis var det ingenting av dette i Flintoffs rapport.

Som jeg skrev da saken ble kjent, hadde vestlige medier allerede hatt «Russland gjorde det»-versjonen ferdig i det øyeblikket det ble klart at flyet var skutt ned.  Historien var svært nyttig for Washington, for å forsterke presset på sine europeiske vasallstater når det gjaldt sanksjoner  mot Russland.  Det Washington aldri forklarte og vestlige medier aldri spurte om var: hvilket motiv hadde separatistene og Russland for å skyte ned et malayisk fly?

Den russiske regjeringen ville aldri ha tillatt noe slikt.  Putin ville øyeblikkelig flådd de ansvarlige.

Washingtons historie gir absolutt ingen mening.  Bare en idiot kunne tro på den.

Hvilke motiv hadde Washington?  Mange.  Demoniseringen av Russland gjorde et umulig for europeiske regjeringer å motstå eller avlyse de økonomiske sanksjonene Washington bruker for å bryte økonomiske og politiske forhold mellom Europa og Russland.  

Den russiske produsenten av Buk-raketter har bevist at hvis en Buk-rakett ble brukt, var det en gammel versjon som bare eksisterer hos det ukrainske militæret.  I noen år har det russiske militærets raketter blitt erstattet med en versjon som har en annen signatur i sin destruktive virkning.  Skaden på de malaysiske flyet er ikke i overensstemmelse med Buk-rakettene som brukes i Russland i dag.  Rapporten ble gitt til Nederland, men det ble ikke gjort noe forsøk på å reprodusere eller verifisere gyldigheten til de testene som ble gjennomført av produsenten av raketten.  Ja, den nederlandske rapporten vurderer ikke en gang om flyet ble skutt ned av ukrainske  jagerfly.  Rapporten er like ubrukelig som 9/11-kommisjonens rapport.

Ikke vent noen anerkjennelse av dette i vestlige media, en samling mennesker som lever av å lyve.

Grunnen til at Vesten ikke har noen fremtid er at de ikke har noen medier, bare propagandister for regjeringer og storselskaper og folk som unnskylder deres kriminelle handlinger.  Hver dag er det kjøp-og- salg i media som i filmen «The Matrix» som viser Vestens mennesker som politisk impotente.

Vestens medier har ingen uavhengighet.  En redaktør i en større tysk avis (Udo Ulfcotte, overs.) har skrevet en bok, en best-selger utgitt i Tyskland, der han skriver at ikke bare han jobbet for CIA, men at alle betydelige journalister i Europa også gjør det.

Selvsagt har ikke boken hans blitt oversatt og utgitt i Amerika.

Jeg arbeidet med president Reagan mot slutten av den kalde krigen og med datidens atomtrusler. Jeg er forferdet over at vestlige medier har sviktet livet på jorden med å tilrettelegge for en mulig kjernefysisk dommedag.

Denne artikkelen er oversatt og noe forkortet av Ingunn Kvil Gamst

 

Bloggkommentarer levert av Disqus