Virkeligheten = Aftenposten med motsatt fortegn

Wahhabi mot Wahhabi

 

Før neste storkrig.


Aftenposten har i en lederartikkel idag 13 feb.2016 funnet ut i sin norske visdom at det hersker "Skjør optimisme om Syria" og henviser som vanlig til hva ymse Machiavelli-størrelser innen internasjonal politikk SIER.


Glem alt det der. Undersøk hva som skjer av hendelser og konkrete saker. Dagens meldinger er at saudiske fly nå er i lufta over Syria med baser i tyrkiske Incirlik. Tyrkia melder at de er klare til å sende bakkestyrker inn i Syria sammen med styrker fra SaudiArabia og United Arab Emirates.


mohammedbattleofbadrbyrashinal-din.jpg


Det blir altså storkrig, noe også Assad advarte mot i et intervju torsdag 11. feb og andre politikere snakker om en ny kald krig og mulig verdenskrig.


Arbeidet med å fjerne Assad-regimet startet for alvor rundt 2001 og ble intensivert kraftig i perioden 2006-07 for å bygge opp et "demokratisk opprør" våren 2011 dominert av ymse Jihadister såsom Muslim Brotherhood, Nusra/Qaida, Jaysh al-Islam og Ahrar al-Sham,etc,etc.


Det var overhodet ikke noe originalt eller spesielt med Syriakrigen sett med fagmilitære øyne. Det var akkurat på samme måte USA/Nato hadde drevet krigen i Afghanistan 1979-89, Tsjetsjeniakrigene på 1990-tallet, Balkankrigene og Libyakrigen. Wahhabi-statene i Gulfen ordner med leie av Jihadister og lønn, Nato/USA tar seg av militær opplæring og væpning. Nato-avisenes hovedoppgave blir da å snu alt sammen på hodet for å få tilslutning av massene, via f.eks Pål T.

Jørgensen på tv2. Eller lederartikler i Klassekampen og Aftenposten.


Prince Bandar var sentral sjef for driften av krigen,sjef for saudisk etterretning, Hakan Fidan er sjef for MIT, tyrkisk etterretning. Bandar ble sparket fordi han brukte for mye penger på Jihadistene og reiste i desperasjon til Moskva for å gjøre en deal: Russland skulle få selge våpen til milliarder i SaudiArabia såfremt de forrådte Assad-regimet. Den gikk ikke.


islamic-civilization-paintings-16.jpg


På Warrooms i Jordan og Tyrkia befant seg generaler fra USA/Nato som var de egentlige dirigenter for den snart fem år lange krigen. Trenden i media nå er å peke på Russland som syndebukken for den menneskelige tragedien i Syria, et slaktehus frambrakt av vestlig imperialisme i allianse med Wahhabi-stater. Intet nytt under solen.


Alle Jihadistorganisasjoner i verden er Wahhabier. De er for hard-sharia styring, Allahs herredømme på jorden. Nato-pressens oppdeling mellom slemme Wahhabier, Islamsk Stat,og snille Wahhabier, Nusra/Qaida, er nærmest en latter PSY-OP i media, kjøpt av all norsk presse: "de moderate islamister". Donald Duck-propaganda beregnet på infantile.


Moderate Islamister utfører akkurat de samme straffemetoder og voldtektskultur som ekstreme islamister. Forskjellen her var at Islamsk Stat lanserte seg som verdenssadist og barbar i internasjonale media og fikk tilhengere av den grunn.


"Jeg hater den hvite mann», skrev Sayyed Qutb og det er det millioner på millioner av muslimsk ungdom som også gjør. Derfor oppslutning om sadistene.


Problemet nå, når den saudiske hæren skal gå inn i Syria, er at denne hærens soldater fra barnehagen av er hjernevasket til å være Wahhabier. Soldatene der har heller stor sympati og broderfølelser overfor Islamsk Stat og Nusra/Qaida. En får ikke disse mobilisert til noen effektiv kriging mot sine trosfeller Wahhabi.


flight_khalifa_defeat_battle_hi.jpg


Men angrep på kristne russere, iranske og Hizballahske shiaer - det vil de gjerne drepe slik SaudiArabia har oppdratt dem.


Så skriver alle eksperter at butikken SaudiArabia går elendig. De har brukt mye penger på krigene i Syria og Jemen, oljeprisen er lav og mye folk ser på kongehuset Saud som degenerert, korrupt, uskikket og i øyeblikket desperat.

En kan derfor ikke se bort fra en krigsutvikling hvor deler av den saudiske hæren slår seg sammen med de andre Wahhabi-gruppene i Syria og på et visst tidspunkt snur våpnene den andre veien og styrter Kongehuset Saud. Beslutningen om saudisk krigsdeltagelse kan bli voldens bomerang som vender tilbake til palassene i Riyadh.


Erdoganledelsen i Tyrkia er oppvartet både av USA-Nato og EU. At de skryter av at de har drept 600 kurdere i Cizre frambringer ingen lederartikler i Aftenposten. Deres beste journalister og akademikere sitter i fengsel. Ingen av våre superedle profesjonelle humanister skriver om dette.


Derfor har Erdogan-regjeringen begynt å true med at Russland skal få seg et nytt Afghanistan i Syria!


Hvis du lurer på hvordan verden utvikler seg,skal du bare lese lederartikler i Aftenposten og skrive/tenke det absolutt motsatte og du vil garantert havne på virkelighetens terreng.


Det går mot storkriger i og rundt Syria.


Jan Hårstad


Bloggkommentarer levert av Disqus