Ytringsfriheten innskrenkes?

Stemmen fra London:

 

Alle radioapparater skal inndras


Vi som er tilårskomne har sikkert opplevd familiemedlemmer fortelle hvordan de satt i kriker på loft og låve og lyttet til britiske BBC under andre verdenskrig hvor også Norge hadde et fast innslag på norsk: "Stemmen fra London».


Nå er det bare noen dager til 2016 og flere prøver seg med prognoser for det året. Sånn som situasjonen er i norsk politikk og norske media, tror jeg faktisk det er mulig å si sannferdige saker om Norge i 2016. Grunnen til det er at all elitepolitikk i Norge er multikulturell globalistisk og rikspolitikere har intet høyere ønske enn å etterfølge direktivene som kommer fra Brüssel, Washington og Nato. Utenfor dette finnes det ingen annen verden blant norsk elite.


Det betyr at en kan bare studere hva som skjer rundt om i Europa og være forvisset om at alt dette også kommer til Norge i perioden 2016-17.


Det mest påfallende er hvordan globalistene og Leitmedia (ledende media) fører ideologisk krig mot anti-globalistiske partier såsom Nasjonal Front, Sverigedemokratene og i Tyskland mot NPD, Alternative für Deutschland og Pegidabevegelsen. Utenriksminister Steinmeier sier til Der Spiegel at disse driver "geistige Brandstiftung". (Åndelig brannstiftelse)

 

images_28.jpeg

Beistet som vil innskrenke ytringsfriheten er navnløs

 

Tiltakene for å knuse denne bevegelsen ser da slik ut: debatter i forfatningsdomstolen om hvorvidt NPD skal forbys til våren. Og igangsettelse av internettovervåkning fra mars 2016 i samarbeid med IT-selskaper. En ukorrekt melding på nettet skal kunne være tilgjengelig i bare 24 timer. De store mediahusene i Tyskland skriver så lite som mulig om de dramatiske hverdagshendelsene i landet.


Etter at en politimann ble drept av knivstikking i Herborn i jula,sier talsmann for politikorpset,Wendt: "Volden mot statens representanter har blitt hemningsløs".

Det siste er at Tyskland må lage et eget politi,HILFSPOLIZEI, som bare driver med ordenskontroll av flyktningemottakene. Så debatteres det om hvorvidt ALLE BORGERE må ut med en ekstraskatt på 5% av sin formue for å finansiere flyktningemottaket. Det blir anslått til 10 milliarder Euro mens de årlige utgiftene kalkuleres til 55 milliarder Euro. Noen må betale gildet.

 

eugenedelacroix-738974.jpg

Reisen til Hellas går over hav

 

Det antaes at Hellas har hatt nær 800 000 asylanter på gjennomreise, men siden naboland har satt opp grensegjerder,er fremdeles Hellas pakka av flyktninger som ingen vet hvor mange. Det man i den sentrale parken Victoria i Athen kan se, er at her har marokkanere og algerier slått seg til og de kommer ikke fra krigszonene.


Så langt har Hellas selv brukt 2 milliarder Euro på flyktningene og da er også mottakene fulle. Det er ikke nok. Derfor gir nå EU 80 millioner Euro til Hellas som skal brukes til å finansiere at private folk tar flyktninger inn i hjemmene sine slik at de blir der og ikke kommer til et overfylt Tyskland. Disse pengene skal teoretisk skaffe 20 000 asylanter privat tak over hodet.


Men på dette temaet luftes det nå fra globalistene tanker om en ny lovgivning som grovt handler om at familier med god plass-rom skal kunne tvinges til å ta inn flyktninger. En skal ikke se bort fra at lovgivningsdebatt om dette kommer i EU i løpet av 2016.


Ny lovgivning er også oppe til debatt i den franske Nasjonalforsamlingen. Såfremt en person som har dobbelt statsborgerskap,f,eks Algerie-Frankrike og denne personen utfører en kriminell handling i Frankrike,kan denne miste sitt franske statsborgerskap.


Den er ultranaiv som ikke tror at den norske globalisteliten ikke kjøper disse utviklingstrendene med hud og hår i 2016.


Jan Hårstad


Bloggkommentarer levert av Disqus