Jeg heter Knut Lindtner og er pensjonert psykolog. Jeg vil bruke denne bloggen til alternativ informasjon om det som skjer i verden. Slik jeg oppfatter det, er den informasjonen vi nå får om verdensbegivenhetene så fordreid at det er nødvendig med korrektiver - alternativ informasjon. I virkeligheten er det i dag store mediehus som bestemmer hva som skal skrives og ikke skrives, hvordan det skal skrives, hvilken oppmerksomhet visse begivenheter får og hvilke som ikke får.

Det er i mediehusene bildene om verden skapes og opinionen i stor grad dannes. I vår del av verden er storkapitalen som eier husene og dermed de «korrekte meningene».

Meninger dannes ikke fritt, men derimot som følge av en rekke forhold i en sosial kontekst. Mediene er i dag en avgjørende kraft i denne sammenheng. De er ikke underlagt demokratisk kontroll, men fungerer som megafoner for storkapitalen, eller for verdens rikeste elite.

De dominerende vestlige mediene finnes i dag i USA. Der er noen få som i stor grad bestemmer dagsorden for hva som skal i fokus og hva som skal glemmes. Disse er gjennom fusjoner og gjensidig eierskap sammenflettet med finanskapitalen og rustningsindustrien. Dette trehodete trollet truer i dag de fleste mennesker gjennom sine disposisjoner. De økonomiske krisene - og ikke minst krigene - er ektefødte barn av dette trollet.

Denne bloggen vil være et musepip i det store koret som må bygges mot trollet.